Data

 Overheidsfinanciën Statistieken                          Government Finance Statistics

   Overheidsfinanciën 2012                          Government Finance Statistics 2012  

   Overheidsfinanciën 2013                          Government Finance Statistics 2013

   Overheidsfinanciën 2014                          Government Finance Statistics 2014

   Overheidsfinanciën 2015                          Government Finance Statistics 2015

   Overheidsfinanciën 2016                          Government Finance Statistics 2016

 

 


 

NIEUW! Overheidsfinanciën Statistieken januari-Augustus 2017 (publicatie november 2017)

Suriname: Overheidsfinanciën op kasbasis, jan-aug 2017 (SRD miljoen) 14 tabellen

 

In English. Government Finance Statistics January-August 2017 (published November 2017)

 

Suriname: Central government operations on cash basis, Jan-Aug 2017 (SRD million) 14 tables

  


 

NIEUW! Overheidsontvangsten uit mijnbouw januari-Augustus 2017 (publicatie november 2017)

Suriname: Overheidsontvangsten uit mijnbouw op kasbasis, jan-aug 2017 (4 tabellen)

 

In English. Government revenue from mining January-August 2017 (published November 2017)

 

Suriname: Government revenue from mining on cash basis, Jan-Aug 2017 (4 tables)