Data

Overheidsfinanciën Flashreport 2012

Overheidsfinanciën Flashreport 2013

Overheidsfinanciën Flashreport 2014

Overheidsfinanciën Flashreport 2015

 


 

NIEUW! Overheidsfinanciën Statistieken eerste halfjaar 2017 (publicatie juli 2017)

OFS jan-jun_nl Suriname: Overheidsfinanciën op kasbasis, jan-jun 2017 (SRD miljoen) 14 tabellen

 

In English. Government Finance Statistics first half 2017 (published July 2017)

GFS Jan-Jun_en Suriname: Central government operations on cash basis,
Jan-Jun 2017 (SRD million) 14 tables

  


 

NIEUW! Overheidsontvangsten uit mijnbouw eerste halfjaar 2017 (publicatie juli 2017)

Mijnbouwinkomsten Jan-Jun 2017 Suriname: Overheidsontvangsten op kasbasis, jan-jun 2017 (4 tabellen)

 

In English. Government reveneus from exctractive mining first half 2017 (published July 2017)

Mining reveneus Jan-Jun 2017 Suriname: Government revenue from the mining sector on cash basis,
Jan-June 2017 (4 tables)

 


 

Overheidsontvangsten uit mijnbouw 2016 (publicatie mei 2017)

Tabellen 2.1. a t/m d_NL  Suriname: Mijnbouwontvangsten 2016, nader gedetailleerd

 

Government reveneus from exctractive mining 2016 (published may 2017)

Tables 2.1. a - d_EN Suriname: Mining revenues 2016, further details

  


 

Overheidsfinanciën Tabellen 2016 (publicatie maart 2017)

 

Tabel 1.a.   Suriname: Overheidsfinanciën op commiteringsbasis, 2014-2016 (SRD miljoen)

Tabel 1.b.   Suriname: Overheidsfinanciën op commiteringsbasis, 2014-2016 (in procent van BBP)

Tabel 2.0.   Suriname: Overheidsfinancien op kasbasis, 2016 (SRD miljoen)

Tabel 2.1.   Suriname: Overheidsontvangsten mijnbouw en niet-mijnbouw op kasbasis, 2016 (SRD miljoen)

Tabel 2.2.   Suriname: Directe belastingen, 2016 (SRD miljoen)

Tabel 2.3.   Suriname: Indirecte belastingen, 2016 (SRD miljoen)

Tabel 2.4.   Suriname: Niet-belasting ontvangsten, 2016 (SRD miljoen)

Tabel 2.5.   Suriname: Personele uitgaven, 2016 (SRD miljoen)

Tabel 2.6.   Suriname: Enkele toekenningen aan landsdienaren, 2016 (SRD miljoen)

Tabel 2.7.   Suriname: Enkele inhoudingen van landsdienaren, 2016 (SRD miljoen)

Tabel 2.8.   Suriname: Subsidies en bijdragen, 2016 (SRD miljoen)

Tabel 2.9.   Suriname: Interestbetalingen en andere kosten, 2016 (SRD miljoen)

Tabel 2.10. Suriname: Kapitaalsuitgaven,2016 (SRD miljoen)

 

In English. Suriname: government finance statistics 2016 (publication March 2017)

 

Master fileSuriname: Government finances 2016_pub 170307_EN

Tabel 1.a.   Suriname: Central government operations on accrual basis, 2014-2016 (SRD million)

Tabel 1.b.   Suriname: Central government operations on accrual basis, 2014-2016 (percent GDP)

Tabel 2.0.   Suriname: Central government operations on cash basis, 2016 (SRD million)

Tabel 2.1.   Suriname: Government revenues from mining and non-mining on cash basis, 2016 (SRD million)

Tabel 2.2.   Suriname: Direct taxes, 2016 (SRD million)

Tabel 2.3.   Suriname: Indirect taxes, 2016 (SRD million)

Tabel 2.4.   Suriname: Non-tax revenues, 2016 (SRD million)

Tabel 2.5.   Suriname: Wages and salaries of civil servants by ministry, 2016 (SRD million)

Tabel 2.6.   Suriname: Wages and salaries of civil servants by type of allowance, 2016 (SRD million)

Tabel 2.7.   Suriname: Deductions to wages and salaries, 2016 (SRD million)

Tabel 2.8.   Suriname: Subsidies and transfers, 2016 (SRD million)

Tabel 2.9.   Suriname: Interest payments and other costs, 2016 (SRD million)

Tabel 2.10. Suriname: Capital expenditures, 2016 (SRD million)