Onderwerpen

Het Ministerie van Financiën houdt zich bezig met onder meer de volgende onderwerpen:

 • Staatsfinanciën als instrument tot sociaal-economische ontwikkeling

 • Begrotingsbeleid

 • Moderne Treasury functie

 • Inkomstenbeleid

 • Schatkistpapier
 • Ontwikkelingsfinanciering en Planning

 • Medium-termijn Staatsfinancien Raamwerk (eng: MTFF)

 • Suriname Spaar en Stabilisatiefonds (eng: SWF)

 • Wet op Beheer en Toezicht Staatshuishouding (eng: PFM law)

 • Beleid voor draagbare schulden (eng: DSA)

 • Staatsbedrijven en (meerderheids-)aandelen (eng: SOEs)

 • Publiek-Particulier Partnership (eng: PPP)

 • Subsidies

 • Fiscale Transparantie

 • Suriname Extractive Industries Transparency Initiative (SEITI)

 • Fiscale prikkels