Over Financiën

Het Ministerie van Financiën bewaakt de inkomsten en uitgaven van de staat en bestaat uit twee directoraten, namelijk het Directoraat Financiën die zorg draagt voor de betaling van de uitgaven van de Staat en het Directoraat Belastingen waar een groot deel van de inkomsten van de Staat (Overheid) binnen komen.

Het Ministerie van Financiën is dus verantwoordelijk voor het beheren van overheidsinkomsten en het betalen van overheidsuitgaven. Hierbij wordt er op toegezien dat de beschikbare financiële middelen van de Surinaamse staat, op verantwoorde en doelmatige wijze worden besteed door het staatsapparaat en de regering, die bestaat uit de President, de vicepresident en 16 ministers om zo beleid te kunnen voeren. Het Ministerie is verantwoordelijk voor het algemeen financieel, monetair en fiscaal beleid, alsook het investeringsbeleid dat weliswaar in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende ministeries word uitgestippeld. Financiën zorgt voor de inrichting en de controle op de financiele administratie van de staat. Derhalve is naleving van de financiële regels en wetgeving essentieel om een voorspelbaar, transparant en consistent economisch beleid te voeren.