vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Bedrijven kunnen met SCORE methode productie verhogen en concurrentiepositie versterken

08-12-2016

Bedrijven die respectievelijk hun productiviteit willen verhogen en hun concurrentiepositie wensen te versterken, kunnen in de SCORE methode worden getraind. Met de invoering en toepassing van SCORE (Sustaining COMPETITIVE AND RESPONSIBLE ENTERPRISES) zullen deze bedrijven in staat zijn om in toenemende mate concurrerende goederen en diensten te leveren op zowel de locale markt als voor de export.

Het ministerie van Handel en Industrie met name de Competitiveness Unit Suriname (CUS) en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) willen samen met de International Labor Organization (ILO) een pilot project m.b.t. de invoering en toepassing van SCORE  ten behoeve van de private sector organiseren.

In dit kader bezoekt een ILO delegatie ons land van 7-9 december 2016 voor een vervolg-fact finding missie, na onder meer op 18-19 mei 2016 en 29 juli 2016 de Tripartite Workshop on Improving Productivity and Competitiveness in Suriname te hebben  gehouden.

De ILO-delegatie zal bestaan uit Mr Kelvin Sergeant, Sustainable Enterprise Developmentand Job Creation Specialist and Ms Olga Orozco, Technical Specialist on SCORE. Zij zullen aangevuld met medewerkers van HI, tijdens de missie gesprekken voeren met o.a. leidinggevenden van belangstellende bedrijven voor deelname aan het pilot project SCORE.

In dit verband heeftde ILO-delegatie op woensdag 7 december 2016, ook met de minister van Handel en Industrie e.a. MHI-functionarissen een onderhoud.

Tijdens deze missie is er informatie verzameld voor het formuleren van een ​​gedetailleerd projectplan, inclusief criteria voor bedrijven, die belangstelling hebben voor deelname aan het pilotproject SCORE. Verder is er gekeken  naar de specifieke financieringsopties voor  de mogelijke start van module 1 in het begin van 2017. Ook zal de mogelijkheid worden bekeken hoe de SCORE methodiek op de middellange en lange termijn kan worden ingebed  als onderdeel van ondersteuning private sector ontwikkeling.

 

 

NIEUWSBERICHTEN