vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Bezoek Trade Commissioner Maleisie aan HI

15-12-2016

Het ministerie van Handel en Industrie streeft ernaar,  meer Surinaamse producten  op de internationale markten  te brengen, maar ook om meer arbeidsplaatsen  te creeren .  In dit kader  is HI op zoek naar  nieuwe exportmarkten, en partnerschappen met buitenlandse bedrijven. Zo heeft minister Sieglien Burleson van Handel en  Industrie onlangs de Trade Commissioner  van Maleisië, dhr. Edison Choong Wan Sern op bezoek gehad. Dhr. Sern is de Trade Commissioner van Malesië voor wat betreft External Trade Development Corporation (MATRADE) en zou ons gelet op zijn functie  binnen MATRADE daarbij kunnen helpen.  Dhr. Sern is verantwoordelijk voor Brazilie, Guyana, Frans Guyana en Suriname en is in Sao Paolo gezeteld.

MATRADE  is een agentschap, dat buitenlandse investeringen in Maleisië promote  Volgens dhr. Sern was Maleisië voornamelijk een agrarisch land, maar is zich enkele jaren terug gaan richten op industrialisatie. Volgens de Trade Commissioner wordt het verblijf van serieuze ondernemers (afnemers) in Maleisie bekostigd.  Geinteresseerde ondernemers  , kunnen rechtsstreeks per mail contact opnemen met MATRADE. In Maleisie vindt van  4 tot 9 april 2016 een Halaal Fair plaats. Er zal een Surinaamse delegatie naar Maleisië afreizen w.o. de SHATA, om deze beurs bij te wonen. Dhr. Sern heeft graag dat ook Surinaamse ondernemers aan de beurs deelnemen  om ook Surinaamse producenten aan de bezoekers te tonen. Zowel de minister als de Trade Commissioner  hopen op een vruchtbare samenwerking. De Trade Commissioner vertoefde van 4 tot en met 11 december 2016 in Suriname.

NIEUWSBERICHTEN