vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


BIE bezig met digitaliseren van bestand

22-06-2016

Het Bureau Intellectuele Eigendom (BIE) is belast met Intellectuele Eigendommen en is momenteel bezig haar bestand te digitaliseren. BIE valt vanaf 1 april 2016 officieel onder het ministerie van Handel en Industrie en houdt zich onder andere bezig met het registreren van merknamen.

Vanaf 1 juni 2016 is het project ‘Merkenbestand’ van start gegaan waarbij het I-PAS 3 administratie / registratie systeem in gebruik is genomen. I-PAS gaat ervoor zorgen dat het proces van de merkenregistratie sneller, efficiënter en overzichtelijk plaatsvindt en dat het totale bestand van reeds geregistreerde merken digitaal opgeslagen wordt. Kortom het creëren van een overzichtelijke “paperless office”. Aan het eind van dit project, 23 december 2016, moet de totale achterstand van 3 jaren zijn ingelopen.

Voor de uitvoer van dit project zijn er 20 stagaires van he IMEAO en enkele rechtenstudenten ingezet voor het screenen van de verzoekschriften, het opmaken en opleggen van de lijsten voor het Openbaar Register, het uitprinten en de afgifte van certificaten en brieven en het opmaken van de publicatielijsten.

Deze studenten werken in shiftverband tussen 7.00u en 13.00u en tussen 13.00u en 19.00u. Surinaamse merkgemachtigden worden vanaf 1 juni t/m 23 december 2016 in de gelegenheid gesteld om van maandag t/m vrijdag tot 7u in de avond bij het Bureau langs te komen voor het indienen van gecorrigeerde stukken.Het Bureau hoopt op deze manier haar cliënten tegemoet te komen.

Het Bureau Intellectuele Eigendom is gevestigd aan de J. Lachmonstraat 167 (OW Gebouw) en is te bereiken op tel: 498933 of 433336 of via email:info.bie@minhi.gov.sr 

NIEUWSBERICHTEN