vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Business Forum te Japan

11-11-2016

Minister Sieglien Burleson van Handel en Industrie heeft tijdens een presentatie op het  Japan – Latin American and the Caribbean Business Forum te Japan, Tokyo over het belang van infrastructuur voor economische ontwikkeling gesproken. De bewindsvrouwe heeft op uitnodiging van de Inter Amerikaanse Ontwikkelings Bank (IDB) aan dit forum deelgenomen. Het forum had als titel: “Progress together, lead together and inspire together.” Aanwezig waren onder meer de Japanse minister van Financiën, Minoru Kihara, de Governor van de Japan Bank for International Cooperation, Akira Kondoh en de president van de IDB, Luis Alberto Moreno.

Het doel van  dit  evenement is om de  commerciële banden tussen Japan en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (LAC)  uit te breiden en te versterken en een beter inzicht  te krijgen in mogelijkheden voor investeringen wederzijdse handel.

De minister zei in haar toespraak, dat naast versnelde economische diversificatie het een prioriteit van de Surinaamse regering is, om meer economische ontwikkeling te brengen naar de binnenlandse regio’s en dat daarbij investeringen in infrastructuur een key tool zijn. Ook loopt de economische ontwikkeling van ons land op termijn gevaar vanwege de milieudreiging door global warming, waardoor infrastructurele werken noodzakelijk zijn voor de bescherming en herinrichting ten behoeve van duurzame economische ontwikkeling.

Moderne infrastructuur, waaronder wegen en havens, maar ook energie en internet, zijn cruciaal voor de sociale ontwikkeling en economische groei. Ook zijn er voordelen (spin-off effecten) doordat publieke diensten, arbeid en onderwijs binnen bereik komen van meer mensen, waardoor economische ontwikkeling toeneemt en armoede bestreden wordt.

Studies wijzen uit, dat elke US Dollar in infrastructuur geïnvesteerd, 4 US Dollars aan economische groei oplevert. Zo is ook al berekent, dat indien de Latijns Amerikaanse en Caribische regio hun investering in infrastructuur verdubbelen, hun Bruto Nationaal Product met 2% zal kunnen toenemen.

Belangrijk op de conferentie was de Japanse bijdrage over de financiering van infrastructuur. Japan is een van de belangrijke verstrekkers van directe buitenlandse investering in de regio en Japanse investeringen hebben de afgelopen periode steeds meer geleid tot toepassing van nieuwe technologieën en kennis in een scala van sectoren. Dit schept nieuwe mogelijkheden voor werkgelegenheid en export naar de Japanse markt.

De samenwerking met Japan is bijzonder belangrijk, omdat Japan via het Quality Infrastructure Initiative, samen met de IDB, fondsen beschikbaar stelt voor co-financieringsarrangementen voor infrastructuur. De minister van Handel en Industrie zal met de IDB voorbereidingen treffen om uit dit fonds de infrastructuur, die nodig is voor de opzet van Industriële Economische en Industrieparken gefinancierd te krijgen. Het ministerie van Openbare Werken zal onder meer in deze een belangrijke partner zijn, waarmee samen gecoördineerd gepland moet worden.

 

NIEUWSBERICHTEN