vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Consumentenorganisaties brengen kennismakingsbezoek aan de nieuwe Minister van Handel, Industrie en Toerisme

17-02-2017

De Consumentenbond, vertegenwoordigd door de heer R. Balker en de Consumentenkring, vertegenwoordigd door de dames P. Naarden en G. Bostdorp, werden op 10 februari 2017 voor een bezoek door de nieuw aangetreden minister Ferdinand Welzijn ontvangen. Dit bezoek had een tweedelig karakter, te weten een kennismakingsbezoek met de bewindsman, alsmede het verstrekken van informatie aan de Consumentenorganisaties over het project Basisgoederen.

“Voor de consument is dit project erg belangrijk, aangezien de overheid deze producten betaalbaar wil houden en ook de zekerheid wil hebben dat ze verkrijgbaar zijn”, aldus Minister Welzijn in zijn welkomstwoord tot de organisaties.

De bewindsman gaf verder aan, dat hij voorstander is van vrijhandel, waar vraag en aanbod de prijs van een product bepalen. Met betrekking tot de basisgoederen, zijn de importheffingen geminimaliseerd. De Minister vestigde de aandacht van de organisaties erop, dat dit geen algemene ontheffing is, maar dat de ontheffing, naast het betaalbaar houden van basisgoederen, ook ten doel heeft het stimuleren van de lokale productie.

Na de uiteenzetting door de bewindsman, volgde een presentatie van het hoofd Algemeen Economisch Beleid, mevrouw Sonja Sewgobind, over het project Basisgoederen. De vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties vroegen zich naar aanleiding van deze presentatie af, waarom bijvoorbeeld melkpoeder niet op de lijst voorkomt en een product als zout wel, wat doorgaans niet duur is. Verder werd er opgemerkt, dat lokale producten vaak duurder zijn, dan geïmporteerde producten. Aan de organisaties werd gevraagd om hun aandachtspunten op papier te zetten en door te mailen naar het ministerie.

Aan het eind van werden de vertegenwoordigers bedankt voor hun komst en werd de hoop uitgesproken voor een goede samenwerking.  

NIEUWSBERICHTEN