vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Controlerende diensten treden gezamenlijk op tegen onhygiënische situaties in Para

07-06-2016

De controlerende diensten van het ministerie van Handel en Industrie (ECD), het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (Milieu Inspectie), het Commissariaat Para (bestuursdienst), de Brandweer en de Politie hebben in het weekend van 3 tot en met 5 juni 2016 gezamenlijk opgetreden tegen voornamelijk onhygiënische situaties in het district Para met name de ressorten  Zuid, Oost en Noord.

Deze acties hebben namelijk erin geresulteerd dat, in het ressort Oost een groot visverwerkingsbedrijf vanwege de onhygiënische wijze van verwerking en de opslag van vis en visdelen door het BOG is gesloten. Ook zijn twee Viëtnamezen, die daar te werk zijn gesteld door de politie in vreemdelingenbewaring genomen, omdat zij vermoedelijk niet in het bezit zijn van de geldige verblijfsvergunning. Vervolgens heeft het BOG in dit zelfde ressort een supermarkt, die het niet zo nauw nam met de hygiëne terplekke gesloten. De brandweer heeft een partij vuurwerk in beslag genomen en die overgedragen aan de politie. Ook heeft de ECD chemicaliën in beslag genomen en overgedragen aan de politie, die de zaak verder zal afhandelen. 

In het ressort Zuid zijn vier handelszaken gesloten vanwege de onhygiënische situatie, brandgevaar en het niet in bezit hebben van een vergunning.  Wat het ressort Noord betreft, zijn de vergunningshouders in de gelegenheid gesteld om hun zaken wat betreft de hygiëne en brandveiligheid in orde te maken. Vermeldenswaard is dat het BOG in alle ressorten in het district Para het ijs, dat niet voorzien was van een etiket maar ten verkoop werd aangeboden terstond heeft vernietigtd. Het zelfde gebeurde ook met zelf gefabriceerde cassavewater dat geen etiket had. 

Het gezamenlijk optreden van bovengenoemde diensten, moet gezien worden in het kader van de ordening van alle economische activiteiten in Para, waarbij de Districtscommissaris de hulp van hen heeft ingeroepen.

NIEUWSBERICHTEN