vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Harde actie HI inzake prijsaanduiding SRD

13-12-2016

Het ministerie van Handel en Industrie (HI) heeft de samenleving via een bekendmaking op de hoogte gesteld, dat het verboden is om: goederen, diensten en huurprijzen in vreemde valuta aan te duiden en te verhandelen; de maximale winstmarges te overschrijden zoals wettelijk is vastgesteld en in vreemde valuta te verhandelen. Het verhandelen van vreemde valuta is slechts toegestaan voor de Centrale bank van Suriname, de deviezen banken en officiële geldwisselkantoren alsook degenen, die beschikken over een ontheffing, verleend door de Deviezen Commissie.

 

Harde acties

De Economische Controle Dienst (ECD) van HI zal landelijk wederom bij diverse winkels en ondernemingen op basis van het bovengenoemde controles uitvoeren.

Bij overtreding zal het Ministerie in samenwerking met het ministerie van Justitie en Politie en de Centrale Bank van Suriname (CBvS) streng optreden op basis van de Wet Economische Delicten en andere wettelijke regelingen. Hierbij kan onmiddellijke intrekking van vergunningen, het opleggen van boetes en sluiting plaatsvinden.

Het Ministerie heeft een klachtenloket en roept de Surinaamse samenleving op, om steeds de Surinaamse Dollar als wettig betaalmiddel te hanteren bij het plegen van transacties. Bij onregelmatigheden kan er melding worden gedaan via de Coza Applicatie van HI (coza.apptastic.sr). De afdeling Consumenten Zaken kan verder  worden bereikt via 402080 toestel 1218 en het verkort nummer 1940. Daarnaast kan een klacht of informatie verstuurd worden  naar  consumentenzaken@minhi.gov.sr of men kan persoonlijk langslopen bij deze afdeling Consumentenzaken op het ministerie van Handel en Industrie aan de Havenlaan Noord 1. 

NIEUWSBERICHTEN