vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


HI dependance Nickerie verscherpt winkelcontroles

06-12-2016

Het ministerie van Handel en Industrie dependance Nickerie is bezig verscherpte acties uit te voeren voor wat betreft winkel controles. Deze acties zullen samen met de politie en medewerkers van het dependance met name de E.C.D. en dienst Waarborg en Ijkwezen, willekeurig en onaangekondigd worden uitgevoerd. Bij overtreding zullen de nodige maatregelen worden getroffen en  indien nodig boetes worden opgelegd.

Tijdens de controle zal er gelet worden op:

  • Het gewicht van voorverpakte goederen;
  • De prijs, voor zover er sprake is van prijsopdrijving / winstmarge overschrijding; Vervaldata van producten;
  • Weegschalen;
  •  Andere overtredingen

Het dependance heeft op 22 en 23 november j.l reeds controles uitgevoerd in samenwerking met medewerkers van KPS, R.O/MGD, B.O.G. en de Brandweer. De in beslag genomen vervallen producten hebben onder toeziend oog van MGD (R.O) en H.I. dep. Nick., hun eindbestemming gevonden als veevoer voor de varkensstapel van Penitentiare Inrichting Hazard.

Vermeldenswaard is dat de Dienst voor de Waarborg & van het Ijkwezen deze maand in het district zal zijn om meet- en kalibreer instrumenten te ijken. Winkeliers en belanghebbenden zullen tijdig een oproepingsbrief ontvangen. Hen wordt geattendeerd om hun plicht na te komen. Ook in deze zullen, indien nodig, de nodige sancties worden getroffen.

 

NIEUWSBERICHTEN