vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


HI weerspreekt aantijgingen aanhouding ECD'er (1)

16-12-2016

Het ministerie van Handel en Industrie weerspreekt de aantijgingen in de media als ook via social media, dat onder andere een medewerker van de Economische Controle Dienst zou zijn aangehouden bij een onderschepping van smokkelwaar door de Politie. Bij navraag van het Ministerie bij de bevoegde autoriteiten blijkt, dat het niet om een ECD medewerker gaat. HI betreurt het, dat zonder te verifiëren zaken ongenuanceerd de eter worden ingestuurd met alle gevolgen van dien. Zij spreekt de hoop uit, dat de berichtgeving wordt gecorrigeerd.

Alertheid

Gelet op deze periode van het jaar, waarbij de controlediensten hun controle activiteiten hebben verhoogd, roept het ministerie van HI zowel de consument als de ondernemer op, om goed op hun zaak te letten. Er zijn mensen, die duidelijk hun slag proberen te slaan door consumenten op te lichten als ook door zich voor te doen als controleurs en winkeliers proberen af te persen. Het Ministerie benadrukt hierbij, dat bij de controlewerkzaamheden door de ECD, er duidelijke instructies zijn gegeven. Zo legitimeren de onderzoekambtenaren zich op een duidelijke wijze en zijn bij hun werkwijze zeer duidelijk en transparant naar de ondernemer toe. Indien u als winkelier geconfronteerd wordt met personen, waarvan u vermoedt, dat ze geen controleurs zijn, kunt u meteen contact opnemen met de ECD op 483949 of 402080 toestel 1213; 1236 na te gaan of u met een ECD medewerker te doen hebt of niet. 

NIEUWSBERICHTEN