vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Importeurs krijgen informatie over basisgoederen project

09-02-2017

In het kader van het garanderen van de beschikbaarheid van basisgoederen tegen betaalbare prijzen, heeft het ministerie van Handel en Industrie in samenwerking met het ministerie van Financien kunnen bewerkstelligen dat voor een bepaald pakket basisgoederen, vrijstellingen van invoerbelastingen kon worden gerealiseerd. Daar er voor dit pakket onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid voor importeurs bestaat om in aanmerking te komen voor onder andere volledige vrijstelling van invoerrechten en omzetbelasting en gedeeltelijke vrijstelling van het statistiekrecht tot een maximaal bedrag SRD 10,-, heeft HI op maandag 6 februari 2017 een informatiesessie voor diverse importeurs gehouden.

Minister Ferdinand Welzijn gaf tijdens deze bijeenkomst aan, dat het niet de bedoeling is om de importeurs zijn wil op te leggen, maar dat  hun input, inspanning en ideeën van eminent belang zijn voor het opgang brengen van de  economische bedrijvigheid.  De importeurs gaven aan, niet helemaal tevreden te zijn met de samenstelling van het pakket, dat van 60 basisgoederen afgeslankt is naar 15.  “U heeft als importeur de vrijheid om alle producten, waarvan u denkt dat die goed zijn voor de markt en voor u winstgevend zijn te importeren”. “Waar wij naar streven is om de basisgoederen toegangelijk en betaalbaar te maken voor de lage inkomensgroepen”, aldus minister Welzijn.  Verder is het van groot belang de lokale producenten instaat gesteld worden om te produceren tegen vergelijkbare prijzen. Hierdoor kan de lokale productie en werkgelegenheid gestimuleerd worden en kunnen de inkomsten van het land worden verhoogd.

De importeurs hebben aangegeven dat zij het initiatief van de regering ondersteunen en zullen zeker met het ministerie van Handel en Industrie samenwerken om dit project te helpen implementeren en eventueel te evalueren na enkele maanden.

Het ministerie van Handel en Industrie zal haar informatiesessies voortzetten met de winkeliers verenigingen en consumenten organisaties.

NIEUWSBERICHTEN