vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Informatiesessies HI in districten succesvol afgesloten

20-12-2016

Het onderdirectoraat Marktbeheersing van het ministerie van Handel en Industrie (HI) heeft in de afgelopen maanden informatiesessies gehouden in de verschillende districten van Suriname. In april 2016 is hiermee een aanvang gemaakt en wel in het district Coronie. De laatste infosessie voor dit jaar is gehouden op 16 december 2016 in het district Para. Met uitzondering van het district Brokopondo zijn alle districten van het land bezocht. “We hebben dit jaar een hele grote impact gehad met de infosessies”, verteld Daniella Sumter waarnemend onderdirecteur Marktbeheersing.

De verschillende diensten van HI, waaronder de Economische Controle Dienst (ECD), de dienst voor de Waarborg en van het IJkwezen, het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) en de afdeling Consumentenzaken (Coza) hebben informatie verschaft over hun taken en bevoegdheden. Vertegenwoordigers van de verschillende DC’s en District- en Ressortraadsleden en de overige aanwezigen mochten tijdens deze sessies vragen stellen aan de inleiders van de ECD, Waarborg en IJkwezen, SSB en Coza. De vragen die gesteld werden verschilden per district. In Commewijne waren er veel vragen over winkels en het daaraan gekoppelde vergunningenbeleid. In Nickerie zijn kanttekeningen geplaatst over niet geijkte weegapparaten. Het Ministerie heeft inmiddels hierop ingespeeld door de meetinstrumenten en weegwerktuigen te ijken. Participanten van het district Sipaliwini wilden graag geïnformeerd worden over de procedures die de ECD hanteert bij haar optreden. Het blijkt dat daar vaker vervallen producten worden gedumpt.

Alvorens  de informatiesessies in 2017 zullen worden voortgezet met verschillende organisaties en instanties, zal er een evaluatie gehouden worden. Vooral de VOJ en VOS scholen zullen betrokken worden bij de voorlichtingssessies. “Wanneer we deze generatie trainen en die mindshift teweeg brengen met betrekking tot consumentenrechten en plichten, kunnen we garanderen dat de consumentenbeschermingsgedachte voortleeft bij die jongeren”, zegt Sumter.

 

NIEUWSBERICHTEN