vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Minister Welzijn opent Startersdag VSB

22-03-2017

 “Productie is de grootste pilaar voor de ontwikkeling van ons land. Wij hebben het hard nodig”. Dit zei minister van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), Mr. Ferdinand Welzijn, die de opening verrichtte van de druk bezochte VSB Startersdag op 25 maart 2017 te Courtyard Marriot.

Het doel van de Startersdag was om informatie te verstrekken aan personen, die interesse hebben voor het  ondernemerschap. Belanghebbenden konden door middel van een informatiemarkt, presentaties en het netwerken met ondernemers  een beeld krijgen van het ondernemerschap. De bezoekers werden ingelicht door alle relevante organisaties en actoren zoals de banken, de Kamer van Koophandel en Fabrieken, de belastingsdienst, consultants en opleidingsinstituten. Het Ministerie van HI&T had ook een booth (stand) om de mensen van informatie te voorzien  over allerhande zaken het Ministerie rakende. Om de jonge ondernemers te motiveren is voor de eerste keer door Fatum de Best Young Entrepreneur Award uitgereikt. Deze onderscheiding ging naar Raveen Ramtahalsingh van het bedrijf “Spirits Grun 2 N.V”. Het doel van dit bedrijf is het verbouwen/telen van groenten en fruit volgens 2 methoden n.l. de volle grondsteelt en de geavanceerde kassenteelt.

De bewindsman van HI&T gaf in zijn rede aan, dat het Ministerie zich beijvert om het ondernemerschap te vergemakkelijken en te verbeteren. Alleen door samen  werken, elkaar beter te begrijpen en te kijken naar éénzelfde richting kunnen de gemeenschappelijke doelen bereikt worden. Hij gaf ook een uiteenzetting dat met  de aanname van de Wet Bedrijven en Beroepen  het makkelijker zal zijn om zaken te doen. Met een certificaat kan men straks zijn business beginnen en HI&T streeft naar one-stop- windows in de belangrijke gebieden.

Ook heeft  het Ministerie  een KMO-Unit , die tot taak heeft, startende ondernemers met een bedrijfsplan te begeleiden, zodat ze toegang kunnen krijgen tot kleinere fondsen vanuit de Overheid. Samen met het bedrijfsleven worden er ook trainingen aan deze ondernemers verzorgd.

Tot slot feliciteerde Minister Welzijn de VSB met deze vruchtbare dag en gaf degegadigden het volgende mee “ Maak optimaal gebruik van deze dag, raak gemotiveerd en leer uit de ervaringen van de reeds gevestigde bedrijven “.

 

 

NIEUWSBERICHTEN