vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Samenwerking bestuursdiensten en HI voor efficiënt en effectief vergunningenbeleid

02-08-2016

Voor een efficiënte en effectieve uitvoering van het vergunningenbeleid, is het van groot belang dat er een nauwere samenwerking komt tussen de bestuursdiensten en het ministerie van Handel en Industrie. Dit blijkt uit de recente ontmoeting die minister Sieglien Burleson had met de District Commissarissen op het ministerie van Handel en Industrie.

Zo is tijdens het gesprek aandacht gevraagd voor de kwestie van de verstrekking van een Hinderwetvergunning. De Dc’s hebben te kennen gegeven, dat het in de praktijk voorkomt dat personen eerst in aanmerking komen voor een fabrikantenvergunning en daarna een aanvraag van een Hinderwetvergunning bij de DC indienen. Dit zorgt voor heel wat problemen, omdat er tijdens de buurtonderzoeken door de desbetreffende instanties diverse kanttekeningen worden gemaakt, waardoor het voor  de ondernemer moeilijk wordt om te kunnen ondernemen. De Deken van de DC‘s Roline Samsoedien,  doet daarom het verzoek om de voorwaarden bij de KKF te plaatsen, waarbij eerst een Hinderwetvergunning verkregen dient te worden alvorens een fabrikantenvergunning kan worden aangevraagd. Ook is gevraagd voor een evaluatie van de lijst van niet vergunningsplichtige bedrijven en beroepen.

Aandachtspunten

Een ander aandachtspunt betreft het probleem van smokkelwaar. Zo worden de  DC’s geconfronteerd met de verkoop van illegale sigaretten en alcoholische drank in de winkels. Ook het verhandelen van brandstof in vaten werd onder de aandacht van de minister gebracht. Er is om assistentie van de Economische Controle Dienst gevraagd, om deze illegale praktijken aan te pakken.

De kwesties rond de amusementspelen in de diverse winkels, het verplicht stellen van de vestiging van houtbedrijven langs het water, het overdragen van gelden van vergunningsrechten in de districtsfondsen, het opzetten van distributie centra’s voor de distributie van basisgoederen als ook het versterken van de bestuursdiensten met het accommoderen van de ECD in bepaalde districten kwamen ook aan de orde.

Minister Sieglien Burleson, die de opmerkingen van de DC’s heeft aangehoord, is de mening toegedaan, dat goede communicatie noodzakelijk is en deed de toezegging, dat er samengewerkt zal worden aan het aandragen van oplossingsmodellen voor de diverse problemen, die zijn aangekaart. Om de daad bij het woord te voegen heeft de HI-minister het voorstel gedaan voor de installatie van een kleine commissie, die zich gaat bezighouden met: het invullen van wettelijke regelingen, voorwaarden voor Hinderwetvergunning, amusementspelen en loterijen. DC Nerkust, Waarnemend Onderdirecteur Markbeheersing, Hoofd Juridische Zaken en de juristen die zich met de wet op Bedrijven en Beroepen hebben bezig gehouden, zullen deel uitmaken van de commissie.

 

NIEUWSBERICHTEN