vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


SSB houdt training/workshop inzake vereisten voor etikettering voorverpakte goederen

28-04-2016

“Voldoen uw etiketten aan het technisch voorschrift "Algemene vereisten voor het etiketteren van voor verpakte goederen (SSB 003:2013)"?

 

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) organiseert op 11 mei 2016 een training en workshop ..Etikettering volgens het technisch voorschrift Algemene vereisten voor het etiketteren van voorverpakte goederen (SSB 003:2013)".

Op 14 februari 2014 werd het Technisch voorschrift "algemene vereisten voor het etiketteren van voorverpakte goederen" (SB 2014 no. 19) vastgesteld, waarna het op 14 augustus 2014 in werking trad.

De voorbereidingen voor de implementatie van het technisch voorschrift en daarmee de toezicht op naleving van dit technisch voorschrift zijn weer opgepakt door het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) en zijn momenteel in volle gang. Het ligt dan ook in de bedoeling om de promotie, maar

voornamelijk ook de 'awareness" van dit voorschrift ook weer op te pakken. Het SSB heeft daarom gemeend om de vooruitlopend op een totaal pakket van handhavingsactiviteiten het publiek en vooral belanghebbenden allereerst te onderwijzen en hierover een training en een workshop te ontwikkelen.

Tijdens deze training en workshop worden producenten geïnformeerd over het optimaal presenteren van hun product middels etiketten, teneinde te kunnen voldoen aan het technisch voorschrift:

"Algemene vereisten voor het etiketteren van voorverpakte goederen (SSB 003:2013)'.  Deze training en workshop zal bijdragen aan de ontwikkeling van. een gedegen nationale kwaliteitsinfrastructuur in Suriname. Dit zal resulteren tot:

- Kwaliteitsverbetering van het product

- Eerlijke concurrentie

- Consumenten bescherming

- Afzetmogelijkheden in de regio en eventueel internationaal

De training en workshop zijn bestemd voor medewerkers en managers die verantwoordelijk zijn voor het opstellen en controleren van etiketten.

 

Training

Deze training is inclusief een certificaat en het Technisch Voorschrift “Algemene vereisten voor het etiketteren van voorverpakte goederen (SSB: 003: 2013)”

De training etiketteren geeft u inzicht in het doel, het nut en de wettelijke verplichting van het etiketteren van voorverpakte goederen. Tijdens deze training zullen de volgende punten behandeld worden:

 -De standaard

-Presentatie

-Verplichte vermeldingen

-Hoeveelheid

-Houdbaarheid

-Oorsprong ofherkomst

-Claims op etiketten

-Exploitant

 Duur van de training: van 8:00u tot l2:00u

 

Workshop

Als u al bekend bent met de standaard SSB 003:2013 maar tegen praktische vragen aanloopt, dan kunt u ook deelnemen aan onze workshop Etiketteren. Hier zal het technisch voorschrift in vogelvlucht behandeld worden en ligt de nadruk op het praktisch aan de slag gaan met het opstellen van etiketten en dan vooral met de problemen waar u in de praktijk tegen aan loopt. Het opstellen van specificaties zal ook aan de orde komen. Tot slot zal er ook een etiket van uw eigen product worden beoordeeld.

 Duur van de workshop: 12;30u tot 15:00u

Naar aanleiding hiervan zal het SSB binnenkort ook opnieuw starten met de controles van de etiketten, te beginnen met lokaal geproduceerde voorverpakte goederen door middel van 'markt surveillance', i.s.m. de Economische Controle Dienst (ECD) van het Ministerie van Handel en Industrie.

 

NIEUWSBERICHTEN