vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Waarborg en Ijkwezen voert jaarlijkse keuring weegwerktuigen uit in Nickerie (1)

20-12-2016

De Dienst van de Waarborg en voor het Ijkwezen van het ministerie van Handel en Industrie heeft als doel, het uitvoeren van vastgestelde regels met betrekking tot justreren van gewichten, het keuren van weegwerktuigen, het kalibreren van benzine pompen en het repareren van weeg- en meetwerktuigen. Deze dienst heeft van 12 tot en met 16 december 2016 de jaarlijkse keuring van weegwerktuigen in het district Nickerie uitgevoerd. Daarbij zijn zowel winkelweegschalen als weegbruggen gekeurd.

Tijdens de keuring zijn er gevallen geweest, waarbij weegschalen van bepaalde instanties en winkeliers zijn afgekeurd. Winkeliers wiens weegschalen afgekeurd waren, hebben meteen een nieuwe aangeschaft en laten keuren.

Bij winkelweegschalen wordt middels standaard gewichten nagegaan in hoeverre de weegschalen goed functioneren. Indien zo’n weegschaal goed bevonden is, wordt deze voorzien van een groene goedkeuringssticker en krijgt de cliënt een kwitantie uitgeschreven met het bedrag dat hij / zij aan de staat heeft betaald. Als de weegschaal echter niet goed functioneert, wordt nagegaan in hoeverre die kan worden gerepareerd. Indien er geen reparatie mogelijk is,  dan wordt zo’n weegschaal afgekeurd en voorzien van een rode afkeuringssticker. Dat betekent dat zo’n weegschaal niet meer gebruikt mag worden voor handelsdoeleinden.

Hoewel de winkeliers een week voor de keuring, middels oproepingsbrieven en via bekendmakingen in de media, op de hoogte waren gesteld van deze activiteiten, is niet een ieder van hen komen opdagen. Bij nadere controles zullen de nodige sancties niet uitblijven.

Voor wat betreft het keuren van weegbruggen kan worden vermeld er in totaal 21 weegbruggen van 0 tot 60 ton. 2 asdrukweegbruggen van 0 tot 10 ton, 4 plato weegbruggen van 0 tot 3 ton en 5 bascules van 0 tot 500 kg zijn goedgekeurd. Tijdens een dergelijke keuring wordt de weegbrug eerst stofvrij wordt gemaakt, waarna er standaard gewichten in de verchillende hoeken van de weegbrug worden geplaatst. Vervolgens wordt er extra belast met gewicht conform het vermogen van zo’n weegbrug op geplaatst. Evenals bij weegschalen wordt bij goedkeuring van de weegbruggen een groene en bij afkeuring een rode sticker geplaatst. De keuringen zijn allen voor 1 jaar geldig, vandaar dat er op elke goedkeuringsticker een letter staat, die elk jaar verschilt.

NIEUWSBERICHTEN