vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Jennyfer Jozefzoon- Wachter

Onder Directeur  |  Onderdirectoraat Districtsbestuur en Decentralisatie

Personalia
Naam:   Jozefzoon- Wachter
Voornaam:  Jennyfer Daniella
Geboorte datum: 31-08 -75
Geboorteplaats: Brokopondo

Opleidingen
• MULO
• VWO
• Afgeronde Universitaire opleiding, Rechten.

Certificaat cursusen
 Bestuursrecht  
 Personen en Familierecht (1)
 Personen en familie recht (2)
 procedure van echtscheiding
 Assistent counselen huiselijk geweld
 Institutionele wetgeving
 Effective motivational Leader (LMI)

Computer :Window, Word, Powerpoint, Exel 

Werkervaring
1999-2000  Juridischmedewerkster  advocaten kantoor Carrilho
2000-2006  Bestuursopzichter bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling
2003   Supervisor bij de 6e volksstelling
2004   Ressort Coordinator tijdens de 7e volksstelling
Mei 2005  Coordinator van de verkiezingen van 2005 te ressort Tammenga
Maart 2005  Coordinator tijdens Colportage van de stembiljetten
2006 -2008 Juridisch medewerkster belast met de sectie rechtsinfo Stichting Ilse Henar-Hewitt Juridische bijstand voor vrouwen (IHHJB).
Mei 2009 / mei 2011 hoofd van de afdeling regionale Organen en Wetgeving op het ministerie van Regionale Ontwikkeling
 
Maart 2007-2010 Hulpverlener bij de Stg IHHJB voor de Mobiele unit (waarbij rechtshulp geboden wordt  aan cliënten op locatie in een bus volledig daarvoor ingericht)
Mei 2010  gefunctioneerd als Observer van  OKB tijdends de verkiezingen van  mei 2010
Juni 2011 - heden Onder Directeur Districtsbestuur en Decentralisatie

 
Overig
Ik  ben lid van de  Volle Evangelie gemeente Logos, waar ik  tevens als jeugdwerker functioneer.