vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Welkom

Wij zullen u op gepaste wijze van informatie  voorzien over het ministerie in het algemeen en meer specifiek met betrekking tot de beleidsgebieden van het  ministerie.  U zult verder op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot deze beleidsgebieden.

De beleidsgebieden van het ministerie kunnen in het algemeen worden onderverdeeld in    (i)het besturen van de districten en (ii) de ontwikkeling van het binnenland.

Voor de regeerperiode 2010-2015 zijn de beleidsprioriteiten van het ministerie als volgt:

  1. Oplossen van het grondenrechten vraagstuk van Inheemsen en Marrons;
  2. Onderzoek naar en evaluatie van de mogelijkheden ter regulering en/of versterking van het Traditioneel gezag;
  3. Evaluatie en bijstelling van de ingezette decentralisatie gericht op het bewerkstelligen van een verantwoorde decentralisatie van het overheidsbestuur en versterking van de volksvertegenwoordigende organen per regio;
  4. Verbetering van de waterhuishouding in de agrarische gebieden middels een gericht waterschapsbeleid.

De participatie van de burger aan de ontwikkeling van zijn/haar omgeving, alsook het vergroten van de deelname aan de besluitvormingsprocessen van de overheid staan hoog in het vaandel van dit ministerie.

Mag deze website dienen als inspiratiebron voor het vergroten van uw participatie in de ontwikkeling van uw omgeving en deelname aan de besluitvormingsprocessen van de overheid.

De overheid is er ter uwer dienst.