Over het Kabinet

De regering onder leiding van President Desiré Delano Bouterse heeft haar beleid vormgegeven aan de hand van enkele kernpunten. In de Regeringsverklaring 2010-2015 en de Nieuwjaarsrede 2011 worden deze doelen benadrukt. Het algemene doel van de regering is "Ontwikkeling ten behoeve van de vrijheid van de burger". Het Ontwikkelingsplan 2012-2016 geeft de richting aan waarin Suriname zich de komende tijd zal ontwikkelen.

Samengevat zijn de focuspunten van het regeringsbeleid gericht op de ontwikkeling van Human Capital in onze samenleving als stuwer van de algemene ontwikkeling van Suriname. Om dit doel te bereiken werkt de president met zijn kabinet om resultaten te boeken in dienst van de samenleving. Bij de onderwerpen in het menu hiernaast vindt u meer informatie over het beleid en de werkzaamheden op het kabinet.