Beleid

Beleid

De regering onder leiding van President Desiré Delano Bouterse geeft haar beleid vorm door een aantal kernpunten te identificeren. Het algemene doel van de regering is:

 "Ontwikkeling ten behoeve van de vrijheid van de burger"

Het regeringsteam heeft bij haar aantreden gewerkt aan enkele beleidsdocumenten die dienen als rode draad voor hun beslissingen. Verschillende voorstellen voor nieuwe wetgeving en ordeningsprocessen zullen genomen moeten worden om ontwikkeling te stuwen. De focus bestaat dan ook op Human Capital als stuwer van de algemene ontwikkeling van Suriname. Dit zijn de sleutelonderwerpen in de ontwikkelingsvisie van de regering:

 

 Arbeid

 • duurzame werkgelegenheid
 • vergroten van vakkennis en vaardigheden van een bredere laag van de samenleving
 • optimale participatie in het arbeidsproces (met name voor  vrouwen, jongeren en binnenlandbewoners)

Investeringen

 • ten behoeve van de ontwikkeling van productiesectoren (landbouw, energie, water, bosbouw, mijnbouw, bouwnijverheid)
 • ten behoeve van productie en export worden aangetrokken door de Investment and Development Corporation Suriname 
 • ten behoeve van de realisatie van een Algemeen Medisch Centrum in Wanica
 • ten behoeve van infrastructurele werken als onderhoud van het  wegennet, brugaansluitingen met de regio, een internationale  luchthaven en diepzeehaven
 • ten behoeve van huisvesting zodat een hogere levensstandaard voor een grotere groep bereikbaar wordt

Educatie

 • herstructurering en innovatie van het onderwijsstelsel met als doel het kennisniveau te verhogen en in te richten op de nieuwe  productiesectoren
 • instellen van een Nationale Raad voor Wetenschap & Technologie  welke ontwikkelingscentra in het land moet voortbrengen van waaruit mensen worden opgeleid op relevante vakgebieden
 • opzetten van een Open Universiteit in Wanica

Innovatie

 • een focus op onderzoek en investeringen in nieuwe, duurzame technieken voor de energie, drinkwater en mijnbouwsectoren
 • ondersteunend onderzoek door de Nationale Raad voor Wetenschap & Technologie

Om deze ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken belooft de regering tevens randvoorwaarden te creeren, zowel economisch, technologisch, politiek, ecologisch als sociaal-maatschappelijk, zodat het land optimaal tot ontwikkeling kan komen. Deze randvoorwaarden zijn:

 1. Politieke vrijheden
 2. Economische faciliteiten
 3. Sociale voorzieningen
 4. Openbaarheid van bestuur & integratie in de gemeenschap
 5. Veiligheid van bestaan

Download de speeches van de president over het beleid.

Klik hier voor de samenvattende beleidsfilmpjes.

Het Ontwikkelingsplan 2012-2016 geeft de richting aan voor de komende jaren.