De Presidentiële Secretarie

De Chef Secretarie van de President is belast met:

 • de bewaking van alle administratieve stukken, alvorens deze aan de president ter afhandeling worden voorgelegd;
 • de monitoring van de afhandeling van stukken die verwezen zijn naar  interne afdelingen als wel naar instanties buiten het Kabinet.
 • het in overleg met de president vaststellen van het dagprogramma van de president;
 • uit de door het Administratief Secretariaat geregistreerde aanvragen voor audiëntie bij de president, een selectie maken van afspraken voor de president en overige aanvragen rechtstreeks dan wel via het Administratief Secretariaat verwijzen naar andere functionarissen of instanties;
 • het (doen) vastleggen dan wel het doen notuleren van vergaderingen en bijeenkomsten van de president;
 • het informeren en waar nodig inschakelen van functionarissen en  eenheden van het Kabinet bij vergaderingen, afspraken c.q. activiteiten van de president;
 • de bevordering van de interne en externe communicatie op en van het Kabinet.

Het Administratief Secretariaat van de President is belast met :

 • het administratief vastleggen c.q. beheren van alle presidentiële documenten, voor zover niet door een andere organisatie-eenheid verricht;
 • de zorg voor de algemene correspondentie tussen de president en personen en instanties, voor zover niet aan andere organisatie-eenheden opgedragen;
 • het systematisch opleggen en archiveren van alle documenten en correspondentie;
 • het registreren van aanvragen voor audiëntie bij de president, in overleg met de chef secretarie.

De Afdeling Protocol en Ceremoniën is belast met:

 • de algehele voorbereiding en organisatie, in overleg met de chef secretarie, van protocollaire en ceremoniële aangelegenheden van de president en van diens Kabinet.

De Afdeling Informatie en Communicatie is belast met:

 • het doelgericht communiceren van het regeringsbeleid met een constante informatiestroom over Regeringsactiviteiten aan het volk via de massamedia: radio, TV, krant, alsmede via de mogelijkheden van het internet, met de toepassing hierbij van effectieve communicatie-, voorlichtings- en informatiemethoden en -technieken;
 • het versterken en bewaken van het imago van de president en van zijn ondersteunend Kabinet;
 • het monitoren van de beeldvorming over de Surinaamse regering in binnenlandse- en buitenlandse media.


Contact
Wilt u in contact treden met een van onze medewerkers in deze eenheid dan kunt u bellen met het secretariaat van het Kabinet van de President op (597) 472841. Zij zullen u, indien mogelijk, doorgeleiden naar de juiste contactpersoon.