Nationale Veiligheid

De organisatie-éénheid Nationale Veiligheid is belast met de coördinatie van alle vraagstukken de Nationale Veiligheid rakende in de ruimste zin des woords.

Aan het hoofd van deze organisatie-éénheid staat de Directeur Nationale Veiligheid, die tevens optreedt als Nationale Veiligheidsadviseur van de President. In zijn functie wordt de directeur ondersteund door het Bureau Nationale Veiligheid.

De directeur pleegt regelmatig overleg met veiligheid- en inlichtingendiensten en met alle terzake relevante instanties en functionarissen. Hieruit is voortgevloeid "Het Overleg Nationale Veiligheid", welke bestaat uit:

-        De Directeur Nationale Veiligheid
-        De Onder Directeur Nationale Veiligheid
-        De Bevelhebber van het Nationaal Leger
-        De Korpschef van het Korps Politie
-        De Directeur C.I.V.D.
-        De Chef Douane
-        De Commandant Militaire Politie

In het kader van de Nationale Veiligheid zijn er prioriteiten geïdentificeerd - niet limitatief - en dan ook meegenomen als beleidsgebieden. Deze hebben betrekking op:

-        De Staatsveiligheid
-        Het Drugsbeleid
-        Terrorisme Bestrijding
-        Internationale Veiligheid en Samenwerking
-        Milieu
-        Rampenbeheersing
-        Inlichtingendiensten

Deze beleidsgebieden worden gecoördineerd door nationale coördinatoren en rapporteren rechtstreeks aan de directeur Nationale Veiligheid.


Contact
Wilt u in contact treden met een van onze medewerkers in deze eenheid dan kunt u bellen met het secretariaat van het Kabinet van de President op (597) 472841. Zij zullen u, indien mogelijk, doorgeleiden naar de juiste contactpersoon. Of u mailt naar bnv@president.gov.sr