President van de Republiek Suriname

Het politiek bewustzijn was reeds in de jeugdige jaren manifest. De latere periode op de Koninklijke Militaire School in Nederland heeft ervoor gezorgd dat  discipline, structuur en strategie een wezenlijk onderdeel werden van de visie op en denkbeelden over de wereldorde. Deze visie is destijds bij de Militaire Vakbond van het Nationaal Leger van Suriname met passie en voldoening uitgedragen. Al gauw was duidelijk dat deze factoren een significante rol zouden spelen in de verdere ontwikkeling van ons land. 

Als voorzitter van de Nationale Democratische Partij zijn mijn politieke vaardigheden, met name op het gebied van sociaal en economisch beleid tot volle wasdom gekomen. Hiermede is richting gegeven aan deze partij en heeft het zich kunnen uitbouwen tot een betekenisvolle politieke partij. Daarbij heeft de boekhoudkundige ervaring die is opgedaan in Nederland een niet onbelangrijke rol gespeeld.

De onuitputtelijke liefde voor land en volk is de voorwaarde om vooral als president, de mensen, de natuur en het binnenland van Suriname te koesteren. In de grondgedachte over het wezen van vrijheid is inspiratie geput uit de voorbeelden van grote wereldleiders.
Daarom kan met gepaste trots gezegd worden dat de basis is gelegd voor de realisatie van belangrijke pijlers voor de ontwikkeling en bloei van Suriname.

Enkele daarvan zijn:

  • Transformatie van de Universiteit van Suriname; verdere professionalisering van hoger onderwijs voor nationale ontwikkeling.
  • Introductie van het Staatsziekenfonds
  • Instelling van technisch beroepsonderwijs voor met name drop-outs
  • Professionalisering van Surinaams telecombedrijf, TELESUR
  • Oprichting van Staatsolie 
  • Oprichting van een nationaal rijstinstituut ter stimulering van de agricultuur
  • Contact maken tussen regio's ten behoeve van de stimulering van handel tussen Suriname, Brazilie, Caricom en Latijns-Amerika
  • Mogelijk maken van volkshuisvesting en eigen huizenbouw
  • Ontwikkelen en exploreren van mogelijkheden in het binnenland op het gebied van bosbouw, recreatie en conservering
  • Infrastructurele exploratie van het kustgebied van Suriname, waaronder wegenbouw, een brug over de Coppename rivier en een brug over de Suriname rivier