Overheid


Het Tripartiet Overleg

Het Tripartiet Overleg ziet de regering als een belangrijk instrument tot natievorming. Dit overlegorgaan tussen overheid, bedrijfsleven en werknemersorganisaties moet zorgdragen voor de welvaart van de samenleving door de mens centraal te stellen.

Het Tripartiet Overleg adviseert de overheid onder andere rondom arbeidsaangelegenheden en sociaal-economische ontwikkelingen.


Leden Tripartiet Overleg
Op 23 maart 2011 installeerde president Desiré Delano Bouterse het Tripartiet Overleg onder leiding van de heer Ulrich Arron. De overige leden zijn:

 • namens de overheid
  Minister Michael Miskin (Arbeid, Milieu en Technologische Ontwikkeling) Raymond Sapoen (Handel en Industrie)
 • namens de werknemersorganisaties
  Dhr. Ronald Hooghart
  Dhr. Robby Berenstein
  Dhr. Errol Snijders.
 • namens het bedrijfsleven
  Dhr. Rahid Doekhi
  Dhr. Narpath Bissumbhar
  In de resolutie staat ook de naam van Dhr. John Krishnadath, namens de VSB.