Overheid


Sociaal Economische Raad

De Sociaal Economische Raad is het toporgaan van de sociale dialoog tussen overheid, (overkoepelende) organisaties van ondernemers, werknemers en andere maatschappelijke groepen. ZIj heeft een adviserende taak naar de regering.

De belangrijkste doelstellingen die met de institutionalisering van de sociale dialoog worden bewerkstelligd, zijn:

  • versterking van de stuurkracht van de overheid 
  • vergroting van het draagvlak van het sociaal-economisch beleid

De Sociaal Economische Raad is sinds maart 2004 bij wet aangenomen in De Nationale Assemblée en bestaat uit dertien leden.