Overheid


Bureau Staatsschuld

Bij wet van 15 maart 2002 is ingesteld het Bureau voor de Staatsschuld. Dit bureau valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Financiën en heeft tot taak het operationeel beheer van de staatsschuld. 

Deze taak omvat ondermeer:

  • het ontwikkelen en uitwerken van strategieën voor het schuldbeheer van de staat
  • het administreren van de staatsschuld
  • het verzorgen van uitgiften van staatsleningen en schatkistpapier
  • het verrichten van geld- en kapitaalmarktoperaties inzake schatkistpapier
  • het verrichten van betalingen van renten en aflossingen van de staatsschuld 

Het Bureau voor de Staatsschuld dient de Minister van Financiën gevraagd en ongevraagd van advies.

De leiding van het Bureau wordt ingevuld door drs. R. Lo Fo Wong. De waarnemend directeur van financiën, de heer Cornelis van Dijk, is voorzitter van de Raad van Beheer.