Overheid


De Deviezencommissie

De deviezencommissie handelt volgens een wet uit 1947 toen Suriname nog een Gouverneur had.  De taken en bevoegdheden zijn veranderd waardoor ook de wet aangepast zou moeten worden.

De deviezenwet omschrijft de taak van de commissie als volgt: "De deviezencommissie is belast met de uitvoering voor rekening en risico van het gebiedsdeel Suriname van de in deze landsverordening neergelegde regeling van het deviezenverkeer, met inachtneming van de door de Gouverneur gegeven voorschriften."


Leden Deviezencommissie

President Desiré Delano Bouterse installeerde op 6 december 2010 de deviezencommissie onder leiding van mevrouw Kamlawati Madho.

De overige leden van de commissie zijn:
Dhr. Humbert Eersel
Dhr. Paul de Baas 
Dhr. Perkash Ramkalup