Overheid


De Rekenkamer van Suriname

De Rekenkamer van Suriname is een onafhankelijke instelling die toezicht houdt op de financiële huishouding van de overheid.

Artikel 150 van de Grondwet omschrijft deze taak als "het uitvoeren van toezicht op de besteding van staatsgelden alsmede controle op het geldelijk beheer van de overheid in de ruimste zin". De Surinaamse Comptabiliteitswet en Rekenkamerwet verplichten alle overheidsinstellingen en -organisaties om informatie te verstrekken aan de Rekenkamer.

President Bouterse installeerde op 6 april 2011 de nieuwe Rekenkamer onder leiding van mevrouw Charmaine Felter. De leden voor de Rekenkamer worden voorgedragen door De Nationale Assemblée voor een periode van vijf jaar.


Leden Rekenkamer van Suriname
Mw. C. Felter (voorzitter)
Dhr. L. Blokland
Dhr. P. Brandon
Mw. I. Pengel