Werkgroepen

Naast de dagelijkse werkzaamheden van het Kabinet van de President vervullen diverse werkgroepen een coördinerende rol. Het gaat hierbij om multidisciplinaire beleidsonderwerpen die van essentieel belang zijn voor het realiseren van de beleidsdoelstellingen van de regering Bouterse/ Ameerali.

De diverse coordinatieorganen of werkgroepen die vallen onder het Kabinet van de President zijn:

 

Ordening goudsector

De ordening goudsector is begin 2011 van start gegaan. De commissies ordening goudsector hebben een driefasenplan geintroduceerd om te komen tot herstel van het centrale gezag in het binnenland. Dit moet leiden tot duurzame ontwikkeling van de gebieden en leefgemeenschappen in het binnneland. De doelen die met de ordening van de goudsector behaald moeten worden zijn meerledig en multi-disciplinair. Voor meer informatie over de ordening goudsector en de werkzaamheden kunt u hiernaast verder lezen.

 

Werkgroep Herstructurering Huisvestingsbeleid

Huisvesting is een belangrijke beleidspeiler voor de Regering Bouterse/Ameerali. In de Regeringsverklaring van 1 oktober 2010 werd al aangegeven dat er huizen gebouwd zullen gaan worden. De Regering vindt het van uitzonderlijk belang dat elke Surinamer, indien zij dat wil, in een eigen huis kan wonen. Vooral vanwege de positieve ontwikkelingsbelangen op sociaal-maatschappelijk vlak die het wonen in een eigen huis zal stimuleren. Lees hiernaast meer over de Werkgroep Herstructurering Huisvestingsbeleid en haar activiteiten.

 

CICAD

Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD) is een onderdeel van de Organization of American States (OAS). Suriname is ook lid van CICAD en is daarmee onderdeel van het wereldoffensief ter bevordering van vrede, veiligheid en ontwikkeling.

Sinds 6 december 2010 heeft Suriname, voor de periode van 1 jaar,  het voorzitterschap van de CICAD commissie die bestaat uit 34 lidlanden. Dat betekent dat Suriname internationaal een grote rol speelt in drugsgerelateerde issues zoals vraag reductie naar drugs, tegengaan van drugsmokkel en bijvoorbeeld het witwassen van drugsgeld. Lees hiernaast meer over de werkzaamheden van CICAD en de 49e meeting in Paramaribo in mei 2011.