Ordening Goudsector

De ordening van de goudsector is een van de belangrijkste overheidsingrepen van Regering Bouterse-Ameraali sinds haar aantreden in augustus 2010. De ordening is nodig omdat er in het binnenland een onoverzichtelijke situatie heerst met daardoor:

- negatieve gevolgen voor inkomensgeneratie van de overheid,
- milieuschade,
- gezondheidschade,
- ontbreken van een veiligheidsgevoel
- inbreuk op de sociale cohesie van gemeenschappen.

Vanaf januari 2011 zijn de commissies Ordening Goudsector dan ook full-speed begonnen met het beleidsmatig voorbereiden en uitvoeren van fasenplannen om uiteindelijk te komen tot de gewenste ordening. De verwachting is dat de fasen plannen van de ordening tot en met 2015 zal duren.

 

Doelen
De doelen van de Ordening Goudsector zijn meerledig, maar als overall doel kunnen we vaststellen dat het gaat "om illegale/ informele activiteiten en situaties weer naar de legale sfeer te brengen". 

Dit houdt in dat de volgende condities behaald dienen te worden:

  • herstel van overheidsgezag en - controle;
  • inkomen van de Overheid uit belastingen etc.;
  • veiligheid van burgers en gemeenschappen;
  • efficientie in goudmijnactiviteiten middels duurzame extractie en productie;
  • milieubescherming (soil, bossen, zoetwaterbronnen, waste, etc...) & mijnrehabilitatie;
  • gezondheidszorg