Conferentie ordening goudsector

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 februari 2011 vond de eerste Conferentie Ordening Goudsector plaats te Snesikondre (Langetabbetje) op uitnodiging van Granman Samuel Forster.

De Conferentie Ordening Goudsector was bedoeld als platform voor alle stakeholders werkzaam in of betrokken bij de goudmijnbouwsector. Vertegenwoordigers van lokale bewoners, Braziliaanse en lokale porknockers, multinationals (IamGold, NewMont), middengrote ondernemingen (Sarafina, NaNa Resources), het Traditioneel Gezag, ministers en de president waren ondermeer aanwezig.

Tijdens de tweedaagse conferentie werden er inleidingen gehouden over de situatie en de gevaren van de werkzaamheden in de sector. Vervolgens kwamen verschillende georganiseerde stakeholder groepen aan het woord met hun standpunten. Ook het Traditioneel Gezag had haar inbreng met een verklaring die zij aanboden aan de regering.

De belangrijkste uitkomsten van de Conferentie waren:

  • Men is het erover eens dat Ordening van de Goudsector gewenst is
  • Het Traditioneel gezag wenst eerst het Grondenrechtenvraagstuk op te lossen, voordat de Ordening plaatsvindt
    De President heeft aangegeven in juni 2011 een speciale conferentie grondenrechtenvraagstuk te organiseren om ook met de aanpak van dit probleem een aanvang te maken.
  • Het exacte belastingsysteem moet nog uitgewerkt worden. De Dienst der Belastingen houdt hiertoe hearings met groepen stakeholders over hoe zij dit het beste kan gaan inrichten.
  • Het overheidsgezag zal hersteld worden ter bescherming van het grondgebied en haar burgers, te beginnen met het afsluiten van nog niet (grootschalig) vervuilde goudmijnbouwgebieden.
  • Verschillende stakeholders en met name het Traditioneel Gezag willen omstandig geinformeerd worden over de Ordening van de Goudsector en de stappen die men voornemens is te nemen.

De discussies die gevoerd zijn en de suggesties die de commissies hebben gekregen worden meegenomen bij de ontwikkeling van het definitieve Masterplan Ordening Goudsector. Op basis van de gesprekken, discussies en presentaties die men voorafgaand aan de Conferentie al gevoerd had met diverse stakeholders is er een voorlopig conceptplan opgesteld.

Structureel Goudoverleg
Ook is er afgesproken om tweemaandelijks een structureel goudoverleg te hebben met diverse stakeholders om iedereen te consulteren en te betrekken bij de voorgang van het ordeningsproces. Dit structureel goudoverleg vindt inmiddels op regelmatige basis plaats en biedt een forum om problemen en vragen van overheid en stakeholders te bespreken.