Fasenplan

Bij de Ordening van de Goudsector wordt er een fasenplan aangehouden waarmee de gebieden stap voor stap in kaart worden gebracht.

Poster_500_fasen-ordening-goudsector

 

 

Fase 1      AANMELDEN 
Fase 1 begon op 10 januari 2011 met als doel het in kaart brengen van de goudmijnbouwgebieden. Middels een algemene aanmeldingsronde in de stad en op locaties in het binnenland, te weten Meriankondre en Brokopondo, werden de eerste gegevens verkregen. In deze fase werden alle mensen werkzaam in of direct profiterend van de werkzaamheden (bijv. dienstverleners) in de klein en middengrote goudmijnbouwsector opgeroepen om zich aan te melden.

De aanmelding betekende enkel het doorgeven van naam, werkgebied en nationaliteit. Na twee weken aanmelden heeft de commissie een succesvol aantal van ruim 3500 aanmeldingen genoteerd.

 

Fase 2      REGISTREREN
Na bestudering van de gegevens heeft het managementteam besloten om over te gaan naar fase 2. Hierbij vindt er een gedetailleerde registratie plaats van mensen werkzaam in of direct profiterend van de werkzaamheden in de klein en middengrote goudmijnbouwsector.

Diverse mobiele Mijnbouw Service-center teams gaan de binnenlanden in om de registraties van de goudmijners ter plekke af te nemen. Gegevens als personalia, vergunningen, werkverklaringen, productiemethode en werkgebied worden genoteerd, bovendien wordt de werklocatie geplot. Op het hoofdkantoor in de stad worden de machinehouders en concessionarissen die zich in Paramaribo bevinden uitgenodigd om zich te komen registreren. Ook goudopkopers worden op het hoofdkantoor opgeroepen om zich te registreren. Zo wil de commissie ordening goudsector alle spelers in de markt in stappen in kaart brengen om te komen tot ordening.

Als de registreerder alle stappen succesvol heeft doorlopen krijgt hij/zij een registratiestrookje. Met dit strookje dient op het hoofdkantoor van de Ordening Goudsector in Paramaribo betaald te worden voor de Registratiekaart Goudsector. Deze Registratiekaart Goudsector is een bewijs van officiele registratie als werkzaam in de goudmijnbouwsector. Dit pasje is dus geen mijnbouwrecht maar geeft toegang tot de goudmijnbouwgebieden en later tot de voorzieningen die de overheid zal treffen in de verschillende gebieden.

Tegelijkertijd met de registraties vindt er een afbakening van de goudmijnbouwgebieden plaats. Bij de gebieden die in kaart gebracht zijn en waar er registraties plaatsvinden worden langzamerhand de belangrijkste corridors afgesloten om zo het registratieproces te kunnen monitoren en belangrijker nog om te voorkomen dat informele activiteiten zich verspreiden of gaan verplaatsen.

 

Fase 3     VOORZIENINGEN
Fase 3 volgt nadat het grootste deel van de registraties is gedaan. Afhankelijk van de bereikbaarheid van de goudgebieden en de aanwezigheid van Mijnbouw Service-center teams wordt er per gebied afzonderlijk vastgesteld tot wanneer de registratieperiode opengesteld zal zijn.

Na deze registratieperiode zullen er overheidsvoorzieningen gecreerd worden in de Mijnbouw Service-centers zodat deze als one-stop-shop kan gaan functioneren voor de lokale bewoners. Daarnaast zal per ministerie met de lokale gemeenschappen bekeken worden aan welke projecten of diensten men per gebied behoefte heeft. De Registratiekaart Goudsector die men verkregen heeft in fase 2 is onmisbaar om toegang te krijgen tot de goudmijnbouwgebieden en tot de service van de overheid.