Organisatie

Per 20 december 2010 heeft Z.E. President Desire Delano Bouterse een Beleidsteam met als voorzitter Melvin Linscheer, een Raad van Advies en een Managementteam met als voorzitter Gerold Dompig geinstalleerd.

De drie commissies vallen in de dagelijkse uitvoer onder het Kabinet van de President. Administratief valt de Ordening Goudsector onder het bewind van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.

Het Managementteam heeft de dagelijkse leiding over de uitvoering van de verschillende fases van de Ordening Goudsector. Zij opereren vanuit het Hoofkantoor aan de Mr. J. Lachmonstraat, alwaar er een projectbureau is ingericht. Met mobiele Mijnbouw Service-center teams die bestaan uit een team van multi-disciplinaire ambtenaren worden de goudwerkers in het binnenland actief benaderd. In een later stadium komen er ook tot acht Mijnbouw Service Centers bij die het verlengstuk van de overheid op locaties in het binnenland moeten worden.

Klik hier voor enkele foto impressies vanuit het werkveld van de Mijnbouw Service-center teams.

Hieronder ziet u een organogram van het ordenings proces:

ogs_organogram

 

Hieronder treft u de tijdlijn van de start van het ordenings proces. Daarbij ziet u het bezoek aan verschillende stakeholders met de informatie over welke stappen er genomen zouden worden, met welke doelen. Vervolgens is fase 1 van aanmelding aangevangen.


ogs_tijdlijn