Home

Kabinet van de President van de Republiek Suriname

 
NIEUWSBERICHTEN
Fidelia Graand-Galon beëdigd tot ambassadeur Ghana

Fidelia Graand-Galon beëdigd tot ambassadeur Ghana

Surinaams sociologe en welzijnswerker, Drs. Fidelia Graand-Gallon, is op 9 februari 2022 door president Chandrikapersad Santokhi in het presidentieel paleis beëdigd tot ambassadeur voor Suriname in Ghana. Graand-Galon dankt voor het vertrouwen in haar geboden en geeft aan dat zij haar krachten wederom zal inzetten om Suriname groots uit te dragen. Zij is van 2007 tot 2015 ambassadeur van Suriname te Trinidad en Tobago geweest.
Wan Okasi biedt dossier aan president Santokhi

Wan Okasi biedt dossier aan president Santokhi

Aniel Koedjbiharie, voorzitter van Stichting Wan Okasi, heeft een dossier aan president Santokhi overhandigd. Het dossier bevat een project voor de bouw van een multifunctioneel centrum, genaamd Kondre Wan Okasi, met hoofdzakelijk de mens met een beperking in gedachte. Het is de bedoeling dat deze uiteindelijk zelfstandig zal fungeren. De overhandiging vond plaats op het Kabinet van de President op maandag 7 februari 2022.
President Santokhi benoemt ambassadeurs

President Santokhi benoemt ambassadeurs

Henri Ravindredath Ori en Fidelia Graand-Galon zijn op 9 februrai 2022 respectievelijk beëdigd tot ambassadeur van Suriname in Frankrijk en Ghana door president Chandrikapersad Santokhi. De President gaf aan dat de voornaamste verantwoordelijkheid van de nieuwbakken ambassadeurs zal zijn om ons land, onze geschiedenis, de idealen van onze Republiek Suriname en haar burgers te vertegenwoordigen, uit te dragen en veilig te stellen. De nieuwbakken ambassadeurs kregen ook specifieke taken opgedragen van de president.
Henry Ori benoemt tot ambassadeur van Suriname in Frankrijk

Henry Ori benoemt tot ambassadeur van Suriname in Frankrijk

In het presidentieel paleis werd Henry Ravindredath Ori op 9 februari 2022 door president Chandrikapersad Santokhi beëdigd tot ambassadeur van Suriname in Frankrijk. Ori betuigde zijn dankbaarheid naar de president en de regering toe voor het beroep dat op hem is gedaan wegens zijn competentie en vaardigheid.
Regering en SVJ buigen zich over verbeteren relatie

Regering en SVJ buigen zich over verbeteren relatie

De regering is uitermate toegewijd om transparant te zijn en informatie te verschaffen. Tegelijkertijd wil zij zich ook ervoor inzetten om bescherming te bieden aan het beroep van journalist. Zo sprak minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) op dinsdag 8 februari 2022, na een ontmoeting met de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ). Het betrof een vervolggesprek tussen partijen, die zich in grote lijnen gebogen hebben over het verbeteren van de onderlinge relatie.
Nog meer koopkrachtversterking voor het volk in 2022

Nog meer koopkrachtversterking voor het volk in 2022

“Het jaar 2022 wordt een beter jaar” zegt president Santokhi. Op de vraag wat er dan gedaan kan worden aan de steeds stijgende prijzen zei het staatshoofd dat de eerste maatregelen al zijn getroffen. De belastingschijven zijn aangepast, waardoor de loontrekkers meer inkomsten hebben. Om te komen tot koopkrachtversterking zijn er onderhandelingen geweest met de vakbonden en het bedrijfsleven. Wat de kwetsbare groepen betreft, zoals de ouderen, de personen met een beperking, en de slechte financiële huishoudens, krijgen deze vanaf 1 maart 2022 een verhoging.
President Santokhi installeert commissie “Brede Welzijn voor de Mens met een Beperking”

President Santokhi installeert commissie “Brede Welzijn voor de Mens met een Beperking”

De commissie “Brede Welzijn voor de Mens met een Beperking” is door president Chandrikapersad Santokhi officieel ingesteld. Deze groep is belast met het aanpassen van de wetgeving in relatie tot de mens met een beperking. Dit zodat Suriname in lijn is met de regelgeving van het VN-verdrag inzake rechten van personen met een beperking. De installatie van de groep vond plaats op maandag 7 februari 2022 op het Kabinet van de President.
President Santokhi: “Verbeterde voorzieningen HvJ en OM voor corruptiebestrijding”

President Santokhi: “Verbeterde voorzieningen HvJ en OM voor corruptiebestrijding”

Het Openbaar Ministerie (OM) en het Hof van Justitie (HvJ) hebben onder de huidige regering verbetering van hun voorzieningen gezien. “Ook heeft de regering voorzien in de vraag naar meer officieren, rechters en meer ruimte en materiële middelen”, aldus president Chandrikapersad Santokhi. Hij is tijdens het programma “Tak’ nanga yu pres”, bij Radio SRS, op 7 februari 2022, ingegaan op het kasreserve corruptieschandaal van de Centrale Bank van Suriname, waarbij de rechterlijke macht recentelijk uitspraak heeft gedaan.
President Santokhi belooft aanpak brandende vraagstukken

President Santokhi belooft aanpak brandende vraagstukken

Vragen vanuit de gemeenschap geven de president een indicatie van wat er speelt in de samenleving.
President Santokhi: “Regering zal over twee weken domeingronden vrijmaken”

President Santokhi: “Regering zal over twee weken domeingronden vrijmaken”

“Over twee weken worden de domeingronden vrijgegeven die verdeeld zullen worden onder Surinamers, vanaf 21 jaar oud, die daar recht op hebben”, beweert president Chandrikapersad Santokhi.
Reorganisatie KPS moet resulteren in scherpere aanpak criminaliteit

Reorganisatie KPS moet resulteren in scherpere aanpak criminaliteit

President Chandrikapersad Santokhi heeft dinsdagavond, 7 februari 2022, in het radioprogramma ‘Tak’ nanga yu pres’ via SRS, ten aanzien van het criminaliteitsvraagstuk, aangegeven dat de regering reeds is begonnen met een reorganisatie bij het Directoraat Nationale Veiligheidsdienst (DNV) en dat deze gestaag doorgaat bij het Korps Politie Suriname.
Dorpen Boven-Suriname worden voorzien van 1×24 uur stroom

Dorpen Boven-Suriname worden voorzien van 1×24 uur stroom

In het traditionele dorp Gengeston, in het Saramaccaans ook wel Gengesitonu, genoemd heeft het ceremoniële startsein plaatsgevonden van het EU/CIF-project. Het gaat hierbij om de elektrificatie van 10 dorpen aan de bovenloop van de Surinamerivier. President Chandrikapersad Santokhi is als regeringsleider getuige geweest van dit gebeuren. Naast Gengeston worden ook de dorpen Pambooko, Amakkakonde, Abenaston, Kajapaatie, Jawjaw, Lespaansie, Adawai, Gunsi en Nieuw Aurora voorzien van 1×24 uur stroom. Het staatshoofd benadrukte dat de regering haar beloftes nakomt. “Velen hebben beloofd. Deze regering belooft niet alleen, maar komt haar beloftes na.”
Suriname voorstander waarborgen rechten migranten

Suriname voorstander waarborgen rechten migranten

Suriname staat voor de fundamentele rechten van de mens. Daartoe heeft zij ook internationale verdragen geratificeerd. Tegen deze achtergrond is de regering ook voorstander van het waarborgen van de rechten van migranten. Volgens minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) is het van belang dat Suriname migranten goed behandelt, niet alleen omdat het land is opgebouwd door afstammelingen van migranten, maar ook omdat dat dit ons land een beter gezicht geeft. Suriname wil het voorbeeld zijn van een land dat vreemdelingen goed behandelt.
President Santhokhi ondertekent condoleanceregister Mr. John von Niessewand

President Santhokhi ondertekent condoleanceregister Mr. John von Niessewand

Oud-Hofpresident mr. John von Niesewand heeft op 25 januari op 83-jarige leeftijd het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. De gewezen magistraat wordt op donderdag 3 februari met staatseer op Annete’s Hof te ruste gelegd.
President Santokhi opent jaar van Tijger met decoratie leden Chinese gemeenschap

President Santokhi opent jaar van Tijger met decoratie leden Chinese gemeenschap

In het kader van het Chinees Nieuwjaar, het jaar van de Tijger, heeft president Chandrikapersad Santokhi 7 leden uit de Chinese gemeenschap in Suriname gedecoreerd. Deze ceremonie vond op dinsdag 1 februari 2022, de eerste dag van het Chinees Nieuwjaar, plaats op het presidentieel paleis. De decorandi voelden zich zeer vereerd en gemotiveerd om meer te doen voor Suriname. Het geheel werd gevolgd door een lunch en enkele optredens.