Home

Kabinet van de President van de Republiek Suriname

 
NIEUWSBERICHTEN
President Santokhi staat stil bij ongeval Wijdenboschbrug

President Santokhi staat stil bij ongeval Wijdenboschbrug

President Chandrikapersad Santokhi is tijdens zijn spreekbeurt in de Nationale Assemblee (DNA) terzake de behandeling van het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP 2022-2026) ingegaan op het ernstig verkeersongeval dat zich woensdag op de Jules Wijdenboschbrug heeft voorgedaan.
Suriname zal ook vanuit Caricom-voorzitterschap doelen realiseren

Suriname zal ook vanuit Caricom-voorzitterschap doelen realiseren

Van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 zal Suriname de belangrijke verantwoordelijkheid hebben om als voorzitter bij de conferentie van staatshoofden en regeringsleiders van de Caribische gemeenschap, te fungeren. “Wij zullen met visie en initiatief, op een effectieve manier leidinggeven aan deze functie om ook onze doelen, zoals eerder geschetst, te realiseren,” aldus president Chandrikapersad Santokhi op donderdag 16 december 2021 in de Nationale Assemblee.
Uitvoering Herstelplan vordert

Uitvoering Herstelplan vordert

Van het aantal projecten dat in het Herstelplan is opgenomen, is zeker 20% reeds uitgevoerd. Zo laat Iris Sandel, voorzitter van de Implementatie Unit Herstelplan, optekenen. Het ondersteunend orgaan heeft op maandag 13 december 2021 rapportage gedaan aan president Chandrikapersad Santokhi over de stand van zaken rond de uit te voeren projecten. Voorzitter Sandel is niet ontevreden over de behaalde resultaten.
Regering geeft inhoud aan Public Sector Reform programma

Regering geeft inhoud aan Public Sector Reform programma

De structuren van de Public Sector Reform (PSR) zijn op woensdag 15 december 2021 geïnstalleerd. De PSR is verdeeld in een Beleidsmonitoringsgroep en een Interdepartementale Task Force. Van deze raad is president Chandrikapersad Santokhi de voorzitter en de ondervoorzitter, vicepresident Ronnie Brunswijk. Verder hebben nog een 6-tal ministers zitting in dit uitvoeringsorgaan.
Standpunt regering naar aanleiding van incident met journalist

Standpunt regering naar aanleiding van incident met journalist

De Regeringsraad onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi, in vergadering bijeen op woensdag 15 december 2021, heeft zich omstandig laten informeren over hetgeen zich heeft afgespeeld in de ontstane confrontatie tussen de journalist de heer Jason Pinas en het veiligheidspersoneel van de vicepresident voor het gebouw van de Nationale Assemblee (DNA) op 14 december 2021.
Regering stimuleert sporten en bewegen met Safe Exercise Area

Regering stimuleert sporten en bewegen met Safe Exercise Area

Vanaf zondag 19 december aanstaande wordt een deel van de dokter Sophie Redmondstraat ingesteld als Safe Exercise Area. Dit project is op dinsdag 14 december tijdens een persconferentie aangekondigd door minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Het ligt in de bedoeling sporten en bewegen te stimuleren in de strijd tegen niet-overdraagbare aandoeningen.
Tripartiet Overleg bespreekt Sociaal Vangnet

Tripartiet Overleg bespreekt Sociaal Vangnet

Het Sociaal Vangnet is een pakket van sociale voorzieningen die er – samen met de reguliere sociale voorzieningen – voor moet zorgen dat burgers die tijdelijk minder inkomsten hebben, vanwege maatregelen die genomen moeten worden om de economie te herstellen, niet in armoede vervallen.
Regering geeft startsein bouwkundige projecten

Regering geeft startsein bouwkundige projecten

Het ministerie van Openbare Werken (OW) c.q. de regering is in de startblokken voor de uitvoering van bouw- en stedenbouwkundige projecten. Het startsein hiervoor is op dinsdag 14 december 2021 gegeven door president Chandrikapersad Santokhi. Dit gebeurde middels de onthulling van een naambord bij het in renovatie zijnde gebouw van de Staatsraad.
Parlement start debatten Meerjaren Ontwikkelingsplan

Parlement start debatten Meerjaren Ontwikkelingsplan

De inhoudelijke behandeling van de ontwerp-wet houdende vaststelling van een Meerjaren Ontwikkelingsplan voor de periode 2022-2026 (Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026) is op maandag 13 december 2021 van start gegaan in De Nationale Assemblee (DNA). In het MOP is onder andere opgenomen dat er in de planperiode een gemiddelde reële loonstijging zal zijn van 17%.
Deelname president Santokhi aan virtuele ‘Summit for Democracy’

Deelname president Santokhi aan virtuele ‘Summit for Democracy’

Op 09 en 10 december jongstleden heeft president Chandrikapersad Santokhi geparticipeerd aan de tweedaagse virtuele ‘Summit for Democracy’, die georganiseerd werd door de Verenigde Staten van Amerika (VSA) en voorgezeten door president Joe Biden. Meer dan 100 deelnemers, waaronder staatshoofden regeringsleiders, internationale- en maatschappelijke organisaties, maakten deel uit van dit evenement.
Commissie Maatschappelijke Dienstverlening geïnstalleerd

Commissie Maatschappelijke Dienstverlening geïnstalleerd

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (JusPol) heeft de Commissie Maatschappelijke Dienstverlening geïnstalleerd. De werkgroep wordt voorgezeten door drs. Georgine Acton en heeft onder andere als taak professionele begeleiding en nazorg te bieden aan gedetineerden. De installatie heeft op maandag 13 december 2021 plaatsgevonden.
Dorpen Papatam voorzien van elektriciteit

Dorpen Papatam voorzien van elektriciteit

Het dorp Akoloi Kondee te Papatam is op zondag 12 december 2021 voorzien van 1×24 uur elektriciteit. In november 2020 startte het elektrificatieproject en heeft na één jaar 15 gebieden op het elektriciteitsnet aangesloten. “Behalve dorpen als Moengotapu, Pelgrimkondre en Dantapu zijn ook de Van Pettenpolder en het Lachmanproject in Nickerie voorzien van elektriciteit”, benadrukt minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen.
Regering werkt aan eigen voorstel wet ¨Openbaarheid van Bestuur¨

Regering werkt aan eigen voorstel wet ¨Openbaarheid van Bestuur¨

10 jaren lang heeft de huidige oppositie de kans gekregen om de wet ¨Openbaarheid van Bestuur¨ aan te nemen. Dit is niet gedaan. Deze regering is menens om dit wetsproduct wel tot stand te brengen. Hiertoe komt de regering binnen afzienbare tijd met een eigen wetsvoorstel. Op de eerste meeting van de regeringsraad, in de eerste week van januari 2022, staat dit wetsproduct op de agenda.
Personeel en oud-werknemers PCS onderscheiden door President Santokhi

Personeel en oud-werknemers PCS onderscheiden door President Santokhi

In het kader van het 25e lustrumjaar van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) op 01 oktober 2020, oftewel de 125ste verjaardag van de instelling, werd op zaterdag 11 december 2021 een groep oud-medewerkers en personeel van deze instelling gedecoreerd door president Chandrikapersad Santokhi. Elf personen zijn onderscheiden met de “Ere-medaille in zilver verbonden aan de Ere-orde van de palm” en 8 met de ere-medaille in goud verbonden aan de Ere-orde van de Palm. De heer Arunkumar Bisesser is onderscheiden met de Ere-medaille in goud verbonden aan de Ere-orde van de Gele Ster, Carmen Brondenstein en Amrita Sardjoe-Rattan zijn benoemd tot Ridder in de Ere-orde van de Palm. Rabindernath Khoenkhoen is Officier in de Ere-orde van de Palm en Kamlawatie Nannan Panday-Jhinhoeri kreeg de hoogste onderscheiding, Commandeur in de Ere-orde van de Palm.
Waterproductiecentrum La Liberté in gebruik genomen

Waterproductiecentrum La Liberté in gebruik genomen

Een belangrijke stap is gezet in de richting van optimale drinkwatervoorziening voor Commewijne. Het zeer moderne waterproductiecentrum is op vrijdag 10 december 2021 in gebruik genomen. President Chandrikapersad Santokhi, vicepresident Ronnie Brunswijk en diverse regeringsfunctionarissen waren aanwezig voor de ceremoniële ingebruikname.