Home

Kabinet van de President van de Republiek Suriname

 
NIEUWSBERICHTEN
President Santokhi feliciteert Kabinet Rutte IV

President Santokhi feliciteert Kabinet Rutte IV

President Chandrikapersad Santokhi heeft premier Mark Rutte schriftelijk gefeliciteerd met diens beëdiging tot minister-president in het nieuwe Nederlandse kabinet. Het Surinaamse staatshoofd, dat op maandag 10 januari 2021 ook het nieuwe Nederlandse ministersteam feliciteert, wenst premier Rutte en Kabinet Rutte IV veel succes toe bij het realiseren van de doelen die zijn vastgelegd in het regeerakkoord.
President Santokhi bezoekt Centrale Bank van Suriname

President Santokhi bezoekt Centrale Bank van Suriname

‘De Centrale Bank is voor het volk’ In zijn serie werkbezoeken aan ministeries en instituten heeft president Santokhi op donderdag 6 januari de Centrale Bank van Suriname (CBvS) bezocht. Hij werd ontvangen door governor Maurice Roemer, directie en medewerkers. Na een rondleiding kreeg het staatshoofd een uitgebreide presentatie over verder herstel en versterking van de Bank en de economie. President Santokhi toonde zich zeer geïnteresseerd; bijzondere belangstelling had hij voor de kwestie van hoge rentes. Governor Roemer ging breedvoerig in op alle aspecten.
President Santokhi bezoekt ministerie van Financiën en Planning

President Santokhi bezoekt ministerie van Financiën en Planning

‘Doen wat wij het volk beloofd hebben’ Op woensdag 5 januari startte president Chandrikapersad Santokhi een serie werkbezoeken aan ministeries en instituten zoals hij gepland heeft voor dit nieuwe jaar. Het eerste werkbezoek was aan het ministerie van Financiën en Planning, waar het staatshoofd ontvangen werd door minister Armand Achaibersing en diens directie, staf en adviseurs.
Benoemingsbeleid parastatalen

Benoemingsbeleid parastatalen

In de media circuleert een bericht als zou de president van de Republiek Suriname de vicepresident onder curatele hebben gesteld als het gaat om benoemingen. De regering betreurt deze vorm van berichtgeving en doet een beroep op de media de officiële regeringsmedia-autoriteiten te benaderen om het een en ander te verifiëren.
Regering neemt beveiliging Jason Pinas op zich

Regering neemt beveiliging Jason Pinas op zich

Tijdens een spoedoverleg met de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), is besloten journalist Jason Pinas per direct te beveiligen. De vergadering vond plaats op 30 december 2021 onder leiding van minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), op diens ministerie.
PTC overhandigt veiligheidsdocument aan president Santokhi

PTC overhandigt veiligheidsdocument aan president Santokhi

Robby Holband, directeur van het Polytechnic College Suriname (PTC), heeft een document inzake integrale veiligheid in Suriname overhandigd aan president Chandrikapersad Santokhi. In het document zijn hiaten in het veiligheidsgebeuren in Suriname opgenomen en voorstellen aangedragen om zo Suriname veiliger te maken.
Decoraties Directoraat Nationale Veiligheid

Decoraties Directoraat Nationale Veiligheid

Als waardering voor hun trouwe dienstjaren zijn 179 militairen, die ingedeeld zijn op het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) gedecoreerd in de Congreshal. President Santokhi sprak de decorandi bemoedigend toe waarna hij persoonlijk vier leden decoreerde. Dit vond plaats op woensdag 29 december 2021.
Overheid brengt uitgaansverbod terug naar 21:00 uur

Overheid brengt uitgaansverbod terug naar 21:00 uur

Minister Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) en minister Amoksi van Justitie en Politie, hebben de gemeenschap op woensdag 29 december 2021, geïnformeerd over de verscherpte Covid-19 maatregelen vanuit de overheid.
Regering bekijkt noodzaak verscherping COVID-19 maatregelen

Regering bekijkt noodzaak verscherping COVID-19 maatregelen

Op een heden gehouden regeringsraad is de huidige dreiging rondom COVID-19 ter sprake gekomen. Na verontrustende bekendmaking vanuit het veld, is de overheid genoodzaakt maatregelen te treffen ter verdere bescherming van de samenleving. Op woensdag 29 december 2021 komen de desbetreffende actoren bij elkaar om zich te buigen over het implementeren van eventuele aangepaste maatregelen.
Sunil Sitaldin nieuwe ambassadeur voor Suriname bij Verenigde Naties

Sunil Sitaldin nieuwe ambassadeur voor Suriname bij Verenigde Naties

Sunil Algram Sitaldin is de nieuwe buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur voor Suriname bij de Verenigde Naties (VN). De diplomaat is op dinsdag 28 december 2021 in zijn nieuwe ambt beëdigd door president Chandrikapersad Santokhi. Het staatshoofd sprak van een bekwame Surinamer en beroepsdiplomaat die de bijzondere taak krijgt de nationale belangen van Suriname binnen de VN te gaan behartigen. Ambassadeur Sitaldin zal ook de samenwerking met multilaterale organisaties moeten onderhouden en/of uitbreiden.
Fonds Woningbouw Lagere Inkomensgroepen moet doelen zoveel mogelijk realiseren

Fonds Woningbouw Lagere Inkomensgroepen moet doelen zoveel mogelijk realiseren

Het Fonds Woningbouw Lagere Inkomensgroepen zal haar doelen zoveel mogelijk moeten realiseren. Deze specifieke opdracht heeft president Chandrikapersad Santokhi meegegeven aan het nieuwe bestuur. De nieuwe leiding van het fonds is op dinsdag 28 december 2021 door het staatshoofd benoemd. De president legde bij deze gelegenheid de nadruk op goede huisvesting en het conform de regels handelen. Het bestuur is voor een periode van drie jaar geïnstalleerd. Het staatshoofd merkte op dat een aanzienlijk deel van de bevolking, vooral de lage inkomensgroepen, huisvesting ontbeert.
Voorbereidingen belastinghervormingen vorderen gestaag

Voorbereidingen belastinghervormingen vorderen gestaag belastinghervormingen vorderen gestaag

In het onlangs bekrachtigde Tripartiet Akkoord, is het aanpassen van belastingen een van de voornaamste afspraken tussen de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging. Wat effectief is afgesproken en zichtbaar zal zijn, is de aanpassing van de schijven in de inkomsten- en loonbelasting. Echter is het pakket veel ruimer, met onder meer de belastinghervormingen en de invoering van de belasting toegevoegde waarde (BTW). Volgens directeur der Belastingen, Ismael Kalaykhan, wordt ernaartoe wordt gestreefd de Belastingdienst te reorganiseren. De voorbereidingen vorderen gestaag.
Enchanted Christmas Forest 2021 verlengd met twee dagen

Enchanted Christmas Forest 2021 verlengd met twee dagen

De Enchanted Christmas Forest 2021 op het Onafhankelijkheidsplein is verlengd met twee dagen, en wel tot en met dinsdag 28 december 2021. Met de Enchanted Christmas Forest wilde first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry meer dan slechts een kerstboom voor de samenleving neerzetten. Gezinnen, maar vooral de jeugd en kinderen moesten een centrale plek hebben om leuke kerstfoto’s te maken. Het ging dan om een centrale plek vanuit het Kabinet van de President én het Onafhankelijkheidsplein bleek daar een goede optie voor.
Presidentieel echtpaar woont pontificale hoogmis in kathedraal bij

Presidentieel echtpaar woont pontificale hoogmis in kathedraal bij

President Chandrikapersad Santokhi en first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry hebben de pontificale hoogmis van Kerst in de Kathedrale Basiliek van Sint Petrus en Paulus bijgewoond. Het staatshoofd mocht op zaterdag 25 december 2021 aan het einde van de dienst een schilderij uit handen van bisschop Karel Choennie in ontvangst nemen.
Solide start en uitvoering IMF-programma cruciaal

Solide start en uitvoering IMF-programma cruciaal

Tijdens een beraadslaging van het Speciaal Tripartiet Overleg op het Kabinet van de president op 23 december 2021 heeft president Chandrikapersad Santokhi het belang benadrukt van een gedegen start en uitvoering van het IMF-programma. Naast het clusterteam van ministers die zijn aangewezen het Tripartiet Akkoord te coördineren wordt zij ondersteund door de overlegorganen, t.w.; vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de private sector en de vakbeweging.