Home

Kabinet van de President van de Republiek Suriname

 
NIEUWSBERICHTEN
President gaat via Zoom in op actuele ontwikkelingen

President gaat via Zoom in op actuele ontwikkelingen

De regering heeft de vraag vanuit de samenleving om meer communicatie gehoord. In dit kader is president Chandrikapersad Santokhi op zaterdag 2 mei 2021 via een Zoom-persconferentie ingegaan op de actuele ontwikkelingen in Suriname. Het staatshoofd heeft daarbij antwoord gegeven op vragen van de media met betrekking tot recente ontwikkelingen.
President Santokhi beëdigt Roy Chitani tot plaatsvervangend lid Constitutioneel Hof

President Santokhi beëdigt Roy Chitani tot plaatsvervangend lid Constitutioneel Hof

Mr. Roy Chitani is door president Chandrikapersad Santokhi beëdigd tot plaatsvervangend lid van het Constitutioneel Hof. De plechtigheid heeft plaatsgevonden op vrijdag 30 april 2021 op het Kabinet van de President.
President roept volk op zich te vaccineren

President roept volk op zich te vaccineren

President Chandrikapersad Santokhi roept de samenleving op zich te laten vaccineren tegen het COVID-19 virus. Het staatshoofd heeft op vrijdag 30 april het vaccin toegediend gekregen en benadrukte, dat burgers geen grappen moeten maken met de ziekte. Hij verwees naar de periode toen hij ook getroffen werd door Corona en tot de dag van vandaag de naweeën van de besmetting ervaart.
KPS ingenomen met donatie First Lady

KPS ingenomen met donatie First Lady

De COVID-19 pandemie treft ons allen, zo ook het Korps Politie Suriname (KPS). In dit kader heeft First Lady Mellisa Santokhi-Seenacherry op vrijdag 30 april 2021 een donatie gedaan aan het KPS. De geste omhelst 5000 mondkapjes en 1000 handsanitizers. Hoofdinspecteur Eshita Hunte, tevens hoofd van het secretariaat van het COVID-19 Coördinatie Team, nam namens het KPS de donatie in ontvangst.
Regering heeft aandacht voor infrastructuur

Regering heeft aandacht voor infrastructuur

De regering zet zich in voor het verbeteren van de infrastructuur. President Chandrikapersad Santokhi zegt dat er meer zal worden gedaan aan de landelijke aanpak hiervan. Het staatshoofd gaf dit aan tijdens zijn toespraak bij het ceremoniële startsein van de asfaltering van de weg naar Ricanaumofo op vrijdag 30 april.
Regeringsdelegatie oriënteert zich in onder water gelopen gebieden

Regeringsdelegatie oriënteert zich in onder water gelopen gebieden

President Chandrikapersad Santokhi heeft zich aan het hoofd van een regeringsdelegatie georiënteerd in verschillende gebieden die door de aanhoudende regens van de afgelopen dagen met wateroverlast te kampen hebben. Het staatshoofd werd vergezeld door vicepresident Ronnie Brunswijk en de ministers Riad Nurmohamed van Openbare Werken, Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport.
Speciaal instituut voor uitvoering aanbevelingen NRA-rapport

Speciaal instituut voor uitvoering aanbevelingen NRA-rapport

Er komt op korte termijn een speciaal instituut dat zal worden belast met de uitvoering van de aanbevelingen van het National Risk Assessment (NRA)-rapport. Dit gaf president Chandrikapersad Santokhi donderdag mee in het parlement toen hij de algemene en beleidsmatige zaken die thans actueel zijn, belichtte.
Installatie Presidentiële Onderzoekscommissie: ‘Vluchten vanuit Haïti naar Suriname’

Installatie Presidentiële Onderzoekscommissie: ‘Vluchten vanuit Haïti naar Suriname’

De regering is geconfronteerd met informatie dat er vanaf januari 2019 tot en met 22 april 2021, 15.627 Haïtiaanse staatsburgers, zijn afgereisd naar Suriname via de formele toegangswegen van het land. In diezelfde periode hebben 2.708 Haïtiaanse staatsburgers Suriname verlaten via de officiële grensposten.
Virtuele ontmoeting President Santokhi met leiding IMF

Virtuele ontmoeting President Santokhi met leiding IMF

De gesprekken tussen het onderhandelingsteam van Suriname en het Internationale Monetaire Fonds zijn, na maandenlange discussies, data-analyses en beoordeling van voorstellen, in een afrondende fase beland. In het kader hiervan vond op 28 april j.l. een virtuele ontmoeting plaats tussen de President van de Republiek Suriname, Z.E. Chandrikapersad Santokhi en de Plaatsvervangende Directeur van het IMF, de heer Mitsuhiro Furasawa.
President bespreekt knelpunten met bushouders

President bespreekt knelpunten met bushouders

Door tussenkomst van lid van het hoogste college van Staat, Sham Binda heeft de Particuliere Bushouders Organisatie (PLO) een werkbezoek gebracht aan president Chandrikapersad Santokhi. De deliberatie heeft plaatsgevonden op woensdag 28 april 2021 op het Kabinet van de President.
Belangenorganisaties markten hebben beraadslaging met president Santokhi

Belangenorganisaties markten hebben beraadslaging met president Santokhi

De Belangenorganisaties van de Centrale Markt Paramaribo, Markt Zuid en de Vreedzaam Markt hebben een werkbezoek gebracht aan president Chandrikapersad Santokhi. Op woensdag 28 april 2021 is op het Kabinet van de President breedvoerig dialoog geweest over actuele vraagstukken de marktventers regarderende.
OKB overhandigt jaarverslag aan president Santokhi

OKB overhandigt jaarverslag aan president Santokhi

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft in de persoon van voorzitter Samseerali Sheik-Alibaks haar jaarverslag overhandigd aan president Chandrikapersad Santokhi. Dit vond plaats op woensdag 28 april 2021 op het Kabinet van de President. In de Kiesregeling is vastgelegd dat het Onafhankelijk Kiesbureau jaarlijks voor 1 april jaarverslag moet uitbrengen aan de president van de Republiek Suriname en aan de voorzitter van De Nationale Assemblee.
Nationale Loonraad geïnstalleerd

Nationale Loonraad geïnstalleerd

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) heeft de leden van de Nationale Loonraad geïnstalleerd op het Kabinet van de President. De leden werden ook toegesproken door President Chandrikapersad Santokhi De installatie heeft plaatsgevonden op 28 april 2021. Dit orgaan is bij wet belast met het geven van advies om te komen tot een algemeen minimum loon.
Regeringstop buigt zich over acute vraagstukken

Regeringstop buigt zich over acute vraagstukken

De samenleving kampt momenteel met enkele acute vraagstukken, die de aandacht van de regering hebben. De huidige wateroverlast, de kwestie rond het BAZO-kaartenbestand, COVID-19 en sociale ondersteuning zijn onderwerpen welke tijdens een regerings- en coalitietop aan de orde zijn gekomen. De regerings- en partijfunctionarissen kwamen op dinsdag 27 april 2021 bijeen.
Ministerieel team overlegt met

Ministerieel team overlegt met

De regering heeft nota genomen van de opmerkingen van verschillende vakbonden en vakcentrales om betrokken te worden bij de maatregelen, die doorgevoerd zullen worden bij het Herstelplan.