Home

Kabinet van de President van de Republiek Suriname

 
NIEUWSBERICHTEN
Regering zal controle naleving wetten opvoeren

Regering zal controle naleving wetten opvoeren

De regering Santokhi-Brunswijk zal om het veiligheidsgevoel van de burger te vergroten, de controle op de naleving en handhaving van de openbare orde opvoeren. “Veiligheid in buurten is voor het ministerie van Justitie en Politie een sleutelactiviteit. Zowel in de kustvlakte als het binnenland”, zegt president Chandrikapersad Santokhi.
Subsidie aan EBS wordt gefaseerd afgebouwd

Subsidie aan EBS wordt gefaseerd afgebouwd

De subsidie aan de Energiebedrijven Suriname (EBS) zal gefaseerd worden afgebouwd. Dit als deel van de bezuinigingsmaatregelen van de regering. President Chandrikapersad Santokhi zei op dinsdag 29 september 2020 tijdens zijn Jaarrede dat er een verschuiving plaatsvindt van objectsubsidie naar subjectsubsidie.
Regering gaat inhaalslag buitenlandse betrekkingen maken (1)

Regering gaat inhaalslag buitenlandse betrekkingen maken (1)

De regering moet op het stuk van de betrekkingen met het buitenland een serieuze en agressieve inhaalslag plegen. President Chandrikapersad Santokhi zegt in zijn Jaarrede op dinsdag 29 september 2020 dat het imago van Suriname in de afgelopen tien jaren helaas systematisch en consistent is aangetast, door incoherente en ondoorzichtige buitenlandse politiek.
Buitenlands beleid 2021 gericht op politieke steun en middelen

Buitenlands beleid 2021 gericht op politieke steun en middelen

Voor het jaar 2021 is het buitenlands beleid vooral gericht op het verkrijgen van politieke steun, en middelen om het land financieel-, en economisch weer op spoor te krijgen. Dit zegt president Chandrikapersad Santokhi in zijn Jaarrede op dinsdag 29 september 2020.
Regering gaat inhaalslag buitenlandse betrekkingen maken

Regering gaat inhaalslag buitenlandse betrekkingen maken

De regering moet op het stuk van de betrekkingen met het buitenland een serieuze en agressieve inhaalslag plegen. President Chandrikapersad Santokhi zegt in zijn Jaarrede op dinsdag 29 september 2020 dat het imago van Suriname in de afgelopen tien jaren helaas systematisch en consistent is aangetast, door incoherente en ondoorzichtige buitenlandse politiek.
President: "Zuinig omgaan met ons milieu"

President: "Zuinig omgaan met ons milieu"

"Meneer de voorzitter, de omgeving waarin we leven is kwetsbaar. We moeten daarom zuinig, duurzaam en verstandig omgaan met ons milieu en wat de natuur ons heeft toevertrouwd. Wij zijn gezegend met meer dan 90% tropisch regenwoud, maar door de lage kustlijn, zijn we in de top tien van meest kwetsbare landen, als het gaat om de stijging van de zeespiegel".
Hoog tempo regering zorgt voor onbegrip

Hoog tempo regering zorgt voor onbegrip

Het tempo van de regering is hoog en dat zorgt volgens president Chandrikapersad Santokhi misschien voor onbegrip. Hij staatshoofd zegt in zijn Jaarrede, vandaag 29 september 2020. Dat de regering daarom extra aandacht zal besteden om goed in dialoog te blijven met de samenleving.
Upgrading reguliere gezondheidszorg geniet prioriteit

Upgrading reguliere gezondheidszorg geniet prioriteit

Naast de aanpak van Covid-19 is de upgrading van de reguliere gezondheidszorg een topprioriteit. In dit kader is een herstructurering van de gezondheidszorg noodzakelijk, met speciale aandacht voor een aantal zaken.
Kwaliteit onderwijs binnenland wordt aangepakt

Kwaliteit onderwijs binnenland wordt aangepakt

De regering onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi gaat zich in het begrotingsjaar 2021 inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in het binnenland. “De kwaliteit van het voornamelijk lager onderwijs, in het binnenland, laat al vele jaren te wensen over. Essentieel daarbij is de kwaliteit van het onderwijzend personeel”, dit heeft president Santokhi benadrukt.

Regering Santokhi-Brunswijk kiest voor gericht onderwijs

De regering Santokhi-Brunswijk heeft ervoor gekozen het onderwijs in het dienstjaar 2021 te hervormen. In bredere zin zal ons onderwijs zich hervormen om meer gericht onderwijs te geven, die de kans op een baan vergroten. Dit heeft president Chandrikapersad Santokhi meegedeeld op 29 september 2020, bij zijn jaarrede, tijdens de buitengewone openbare vergadering van De Nationale Assemblee.
Regering gaat voor beschikbaar stellen woonkavels

Regering gaat voor beschikbaar stellen woonkavels

De regering gaat zich binnen het huisvestingsbeleid in het begrotingsjaar 2021 meer focussen op het beschikbaar stellen van woonkavels. De overheid zal zich niet meer richten op de uitvoering van woningbouwprojecten. “Burgers – jong en oud – weten het beste wat bij hun situatie past.” Dit heeft president Chandrikapersad Santokhi kenbaar gemaakt op 29 september 2020, bij de presentatie van zijn jaarrede, tijdens de buitengewone openbare vergadering van het parlement, op het Onafhankelijkheidsplein.
SRD 710 miljoen op jaarbasis voor zwaksten in samenleving

SRD 710 miljoen op jaarbasis voor zwaksten in samenleving

De regering gaat niet voorbij aan de noden van het volk. Vooral de allerzwaksten zullen de nodige steun krijgen in deze periode van de economische crisis waarmee Suriname te kampen heeft. Op jaarbasis hebben we daar ruim 710 miljoen SRD voor uitgetrokken, ik zeg het nog maar eens, ruim 710 miljoen SRD.  Ongeveer 210 miljoen SRD meer dan voorzien.
President Santokhi bedankt samenleving voor dalende COVID-19 besmettingen

President Santokhi bedankt samenleving voor dalende COVID-19 besmettingen

“Wij hebben ons als natie ingezet om het tij te doen keren. Dankzij de effectieve maatregelen en de handhaving daarop, is het aantal besmettingen enorm gedaald. De bezettingsgraad in de ziekenhuizen en de intensive care vertoont eveneens een sterke daling. Met genoegen zeg ik dus ook deze keer dank, aan elke Surinamer die zich nationalistisch heeft opgesteld. Met uw gedrag zorgt u ervoor dat er steeds betere tijden komen”, aldus president Santokhi tijdens zijn COVID-19 statement van 27 september 2020.
Implementatie en controle COVID-19 protocollen in volle gang

Implementatie en controle COVID-19 protocollen in volle gang

De afgelopen 2 weken stonden in het licht van implementatie van protocollen voor de diverse sectoren. Er is strikt toezicht op handhaving van deze protocollen. Controle vindt dagelijks plaats. Tot nog toe is geen enkele onderneming in de positie gekomen om direct te sluiten. Maar de nodige aanmaningen worden wel gegeven. Dit heeft president Chandrikapersad Santokhi aangegeven tijdens zijn COVID-19 statement op 27 september 2020.
“U en ik zijn het antwoord op COVID-19”

“U en ik zijn het antwoord op COVID-19”

President Chandrikapersad Santokhi condoleert mede namens de regering elke burger die een naaste heeft verloren aan COVID-19. “Vanaf maart 2020 is het leven in Suriname drastisch veranderd. De maatregelen die de regering treft zijn dus steeds dringend en dwingend van belang”, aldus het staatshoofd tijdens zijn COVID-19 toespraak op 27 september 2020.