Home

Kabinet van de President van de Republiek Suriname

 
NIEUWSBERICHTEN
Werkgroep ‘Ghetto Boyz’ moet problemen ‘kansarme buurten’ aanpakken

Werkgroep ‘Ghetto Boyz’ moet problemen ‘kansarme buurten’ aanpakken

Een door president Chandrikapersad Santokhi geïnstalleerde werkgroep zal zich moeten bezighouden met de problemen waarmee de achterstandswijken, de zogenoemde ‘ghetto’s’, kampen. De werkgroep werd op donderdag 3 september geinstalleerd op het presidentieel paleis.
President Santokhi hoort pijnpunten politiebond aan

President Santokhi hoort pijnpunten politiebond aan

President Chandrikapersad Santokhi heeft het bestuur van de Surinaamse Politiebond (SPB) ontvangen om de pijnpunten, waarmee zij zat aan te horen. Bondsvoorzitter Raoul Hellings zegt dat de bondsleiding zich niet kon verenigen met de wijze waarop het korps de afgelopen periode is bejegend. Zo zijn bepaalde  politiefunctionarissen recentelijk uit hun functie gehaald, zonder daarover met de bond te communiceren.
President Santokhi komt marktventers Lelydorp tegemoet

President Santokhi komt marktventers Lelydorp tegemoet

President Chandrikapersad Santokhi heeft toestemming gegeven voor de voortzetting van de markt te Lelydorp. De president vindt het van eminent belang dat dwars door de COVID-19 situatie de voedselvoorziening en inkomstenwerving gegarandeerd blijven. Het staatshoofd is tot dit besluit overgegaan nadat venters zich op 31 augustus 2020 hebben begeven naar het woonadres van het staatshoofd.
President Santokhi verscherpt lockdown

President Santokhi verscherpt lockdown

President Chandrikapersad Santokhi heeft als gevolg van de nog steeds zorgwekkende situatie de algehele lockdown in het weekend verscherpt. Deze nieuwe maatregel houdt in dat de lockdown in het weekend in gaat op vrijdag 20:00 uur tot maandag 05:00 uur. Dat betekent dat u aanstaande vrijdag 4 september om 20.00 uur ‘s-avonds tot en met maandag 7 september om 05.00 uur ’s-ochtends, thuis zult moeten blijven.
In 2019 voor 223 miljoen euro import uit Nederland

In 2019 voor 223 miljoen euro import uit Nederland

Suriname exporteerde in 2019 voor 29 miljoen euro naar Nederland, dit is een daling ten opzichte van de jaren daarvoor. Het betreft voornamelijk vis en schaaldieren. Er werd in 2019 voor 223 miljoen euro geïmporteerd uit Nederland, dit is een stijging ten opzichte van de jaren daarvoor.  Dit schrijft minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de Tweede Kamer.
Regering Santokhi-Brunswijk intensiveert COVID-19 aanpak (1)

Regering Santokhi-Brunswijk intensiveert COVID-19 aanpak (1)

De COVID-19 pandemie blijft de wereld in zijn greep houden. Ook in Suriname, blijven we geconfronteerd worden met de gevolgen van de COVID-19 pandemie: een zware belasting op de zorgsector; noodzakelijke isolatie- en quarantainemaatregelen en nagenoeg elke dag het droevige nieuws van Surinamers die overlijden. “Vlak voordat wij de Regering overnamen op 16 juli, heeft de toenmalige Regering, de maatregelen ter preventie van de verspreiding van het COVID-19 virus, ernstig versoepeld.
Regering bewust van impact COVID-19 op sociaal leven

Regering bewust van impact COVID-19 op sociaal leven

President Chandrikapersad Santokhi zegt dat de regering zich ervan bewust is, dat de COVID-19 maatregelen een enorme druk leggen op de samenleving. “We zullen steeds de balans moeten afwegen tussen mens en maatschappij en de volksgezondheid.” In dit kader is er een onderraad armoedebestrijding binnen de Raad van Ministers ingesteld.
Kabinetstoelage niet langer van toepassing voor functionarissen kabinet

Kabinetstoelage niet langer van toepassing voor functionarissen kabinet

De aanvullende waardering voor functionarissen die werkzaam zijn op het kabinet van de president is herzien. President Chandrikapersad Santokhi heeft per presidentieel besluit bepaald dat deze tijdelijke waardering die bekend staat als “de kabinetstoelage” niet langer van toepassing zal zijn.
Coalitiepartners houden vruchtbare gesprekken

Coalitiepartners houden vruchtbare gesprekken

Op het Presidentieel Paleis hebben de coalitiepartners twee vruchtbare gesprekken gevoerd. Het eerste gesprek was op coalitie-niveau van vier voorzitters van de coalitie partijen, waar tegelijkertijd ook president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk deel van uitmaken. Bij het tweede gesprek zaten ook aan de voorzitter en ondervoorzitter van de Nationale Assemblee en de fractievoorzitters van de coalitiepartijen in DNA.
Regering keurt beledigende cartoon in Dagblad Suriname resoluut af

Regering keurt beledigende cartoon in Dagblad Suriname resoluut af

De publicatie van een zeer beledigende cartoon met verwijzing naar de Vice-President in een lokaal dagblad heeft voor veel consternatie en irritatie geleid. De publicatie in het Dagblad Suriname (DBS) heeft de Vice-President persoonlijk gegriefd, zijn achterban in beroering gebracht alsook velen in de gemeenschap onaangenaam geraakt.
President Santokhi noemt Nickerie, Albina en Atjoni in kader duurzame ontwikkeling

President Santokhi noemt Nickerie, Albina en Atjoni in kader duurzame ontwikkeling

De huidige regering heeft in haar afgelopen verkiezingscampagne aangegeven een paar grote projecten te zullen in het kader van de duurzame ontwikkeling van ons land. Bij de installatie van het Project Management Team zei president Chandrikapersad Santokhi dat de regering niet alles tegelijk kan doen, maar stap voor stap.
Project Management Team moet infrastructurele projecten in kaart brengen

Project Management Team moet infrastructurele projecten in kaart brengen

Een door president Chandrikapersad Santokhi geïnstalleerde presidentiële werkgroep zal alle grote en middelgrote projecten van infrastructurele aard in ons land in kaart moeten brengen. Het Project Management Team dat op woensdag 26 augustus door het staatshoofd werd aangesteld, zal de uitvoering van de thans lopende projecten moeten bevorderen, knelpunten opheffen en de verdere voortgang monitoren.
President Santokhi installeert werkgroep doorlichting KPS

President Santokhi installeert werkgroep doorlichting KPS

President Chandrikapersad Santokhi heeft een werkgroep geïnstalleerd, die het Korps Politie Suriname (KPS) zal doorlichten. “Het uitgangspunt zal zijn dat er in alle objectiviteit gewerkt zal worden, met inachtneming van de algemene principes van behoorlijk bestuur. Daarbij zal ook toegepast worden het principe van hoor en wederhoor.” Dit zegt Sharma Lakhisaran, voorzitter van de werkgroep doorlichting KPS in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname.
President Santokhi ontvangt nieuwe DC’s; Met wet en recht samen Suriname opbouwen

President Santokhi ontvangt nieuwe DC’s; Met wet en recht samen Suriname opbouwen

President Chandrikapersad Santokhi heeft een onderhoud gehad met enkele pasbenoemde districtscommissarissen (dc’s). Aan dc Bansi Durga, dc Ricardo Bhola, dc Radjab Mohamedsafiek en dc Sital Sursksha heeft de president de verwachtingen van de regering en hoe zij invulling daaraan kunnen geven als burgervader of -moeder geuit.
RvC Staatsolie benoemd tijdens Buitengewone Algemene aandeelhoudersvergadering

RvC Staatsolie benoemd tijdens Buitengewone Algemene aandeelhoudersvergadering

Tijdens een Buitengewone Algemene aandeelhoudersvergadering is de nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) van de Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. benoemd. Leo Brunswijk is gekozen tot president-commissaris. Staatsolie is gegroeid van een 200 barrels per dag producerend bedrijf, naar een internationaal erkend bedrijf, met een dagelijkse productie van 16.500 barrels aardolie.