Home

Kabinet van de President van de Republiek Suriname

 
NIEUWSBERICHTEN
Defilé voor nieuwe regering

Defilé voor nieuwe regering

Diverse gewapende eenheden hebben meegedaan aan het defilé ter ere van de pas aangetreden regering onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi. Omstreeks 14.30 uur beet het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) de spits af. Veel aandacht ging uit naar de manschappen van het Korps Politie Suriname (KPS) waar de huidige president eerder werkzaam was.
President Santokhi: ‘Gezamenlijk schouders onder het werk zetten’

President Santokhi: ‘Gezamenlijk schouders onder het werk zetten’

President Chandrikapersad Santokhi heeft de samenleving opgeroepen om gezamenlijk de schouders onder het werk te zetten om Suriname samen welvarend te maken. Hij doet verder het beroep om hebzucht, de drang naar macht en het eigen belang aan de kant te zetten. Deze oproep heeft het staatshoofd gedaan op 16 juli 2020, na zijn inauguratie, op het Onafhankelijkheidsplein.
Gekozen president Santokhi bezoekt scheidende president Bouterse

Gekozen president Santokhi bezoekt scheidende president Bouterse

Gekozen president Chandrikapersad Santohki heeft hedenmiddag op het Presidentieel Paleis een bezoek gebracht aan scheidende president Desiré Bouterse. Tijdens dit onderhoud is er wederom stilgestaan bij de overgang van de regering Bouterse-Adhin naar de regering Santohki- Brunswijk. Beide functionarissen hebben in de afgelopen periode het belang van een vlotte overgang benadrukt.
Santokhi en Brunswijk gekozen tot president en vicepresident

Santokhi en Brunswijk gekozen tot president en vicepresident

Chandrikapersad Santokhi en Ronnie Brunswijk vormen het nieuwe presidentiële duo van de Republiek Suriname. Het tweetal is op maandag 13 juli 2020 tijdens een buitengewone openbare vergadering in de Nationale Assemblee gekozen tot respectievelijk president en vicepresident. Zij werden bij acclamatie gekozen daar er geen tegenkandidaten waren. De verkiezing vond plaats in aanwezigheid van aftredend president Desiré Bouterse en diens regeerteam.
President-elect Santokhi heeft boodschap volk begrepen

President-elect Santokhi heeft boodschap volk begrepen

Het volk heeft de straks aan te treden regering ruim mandaat gegeven om het land te regeren. De boodschap is begrepen en er zal vanaf het begin hard gewerkt worden aan het aanpakken van de crisis in het land. Dit zei president elect Chandrikapersad Santokhi tijdens een persconferentie.
President-elect Santokhi: “Suriname verheffen tot bloeiende natie”

President-elect Santokhi: “Suriname verheffen tot bloeiende natie”

De nieuwgekozen president van de Republiek Suriname, Chandrikapersad Santhoki, zal in de komende vijf jaren Suriname verheffen tot de bloeiende natie waar het volk recht op heeft. “Elke dag weer zal ik als president de vraag stellen: Draagt wat wij doen bij aan een beter Suriname? Draagt het bij aan eenheid en verbondenheid en draagt het bij aan rechtvaardiger leven voor onze landgenoten? Dat wordt nieuwe norm”, zei president-elect Santhoki.
Constructieve bijeenkomst Parlementaire COVID 19 Commissie met NCMT

Constructieve bijeenkomst Parlementaire COVID 19 Commissie met NCMT

De parlementaire COVID-19 commissie heeft een infosessie bijgewoond van het Nationaal COVID 19 Managementteam (NCMT) onder leiding van overste Danielle Veira. Dit vond op vrijdag 10 juli 2020 plaats in de Congreshal. De rode draad van dit gesprek was om te vernemen welke activiteiten reeds uitgevoerd zijn op het gebied van de bestrijding van het COVID 19 virus in ons land.
Transitie COVID-19 Managementteam gestart

Transitie COVID-19 Managementteam gestart

Het Nationaal COVID-19 Managementteam is gesprekken gestart met het transitie COVID-19 team en de parlementaire COVID-19 commissie. De overdracht gebeurt op donderdag 16 juli 2020. De communicatie tussen de teams moet ervoor zorgen dat er geen hiaten ontstaan in de aanpak van het coronavirus om te komen tot het ‘nieuwe normaal’.
President Bouterse vraagt studenten land te ontwikkelen volgens ideaal Anton de Kom

President Bouterse vraagt studenten land te ontwikkelen volgens ideaal Anton de Kom

“Misschien zal het niet geheel onmogelijk zijn om negers en hindostanen, javanen en indianen te doen verstaan hoe slechts de solidariteit alle zonen van Mama Sranan kan verenigen in de strijd voor een menswaardig leven.” Het voorgaande, gehaald uit het boek “Wij Slaven van Suriname”, is wat president Desiré Bouterse voorhield aan de studerende inwoners van de Student Housing Campus Village.
President Bouterse participeert aan Conferentie van CARICOM Staatshoofden

President Bouterse participeert aan Conferentie van CARICOM Staatshoofden

President Desiré Delano Bouterse heeft deelgenomen aan de 20ste Speciale Vergadering van de Conferentie van CARICOM Staatshoofden, welke plaatsvond via videoconferentie. Deze conferentie vond plaats op vrijdag 3 juli 2020.
PRESIDENT BOUTERSE WENST GEKOZEN PARLEMENTARIËRS VRUCHTBARE SAMENWERKING 30-06-2020

PRESIDENT BOUTERSE WENST GEKOZEN PARLEMENTARIËRS VRUCHTBARE SAMENWERKING 30-06-2020

President Desiré Bouterse wenst de volksvertegenwoordigers voor het regeertermijn 2020-2025 een vruchtbare samenwerking toe. In totaal 50 parlementariërs, zowel nieuw als herkozen, zijn op maandag 29 juni 2020 beëdigd en toegelaten tot het hoogste college van staat.
AANTAL SURINAMERS GEDECOREERD VOOR INZET BINNEN SAMENLEVING

AANTAL SURINAMERS GEDECOREERD VOOR INZET BINNEN SAMENLEVING

Op het presidentieel paleis zijn op dinsdag 30 juni een aantal personen gedecoreerd voor hun onbaatzuchtige inzet voor land en volk. Het gaat om personen die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt binnen verschillende gebieden en sectoren. President Desiré Bouterse sprak van bijdragen binnen het bestuurlijke en het sociaal-maatschappelijke alsook het welzijnswerk in de buurten en de vorming van jongeren.
PRESIDENT BOUTERSE BEËDIGT MINISTER MOESTADJA TOT FUNGEREND DNA VOORZITTER

PRESIDENT BOUTERSE BEËDIGT MINISTER MOESTADJA TOT FUNGEREND DNA VOORZITTER

Soewarto Moestadja, minister van Arbeid tevens gekozen assembleelid zal de eerste vergadering van het nieuwe parlement leiden. Minister Moestadja is op maandag 29 juni 2020 door president Desiré Bouterse beëdigd tot fungerend voorzitter van De Nationale Assemblee. De fungerend voorzitter heeft als taak om de nieuw gekozen assembleeleden te beëdigen en toe te laten en de verkiezing van voorzitter en vice voorzitter van het parlement te leiden.
Toename besmettingen en aantal doden is wrange realiteit

Toename besmettingen en aantal doden is wrange realiteit

Hoewel de full lockdown volgens president Desiré Bouterse medisch gezien zijn doel heeft bereikt, is er echter een wrange realiteit: De quarantaine en isolatie capaciteit bereiken hun piek en de zorgexperts geven aan dat de besmettingscijfers zullen blijven stijgen. “Hieruit moeten wij helaas concluderen dat ook het aantal doden zal toenemen,” zegt het staatshoofd in zijn televisietoespraak op zaterdag 20 juni 2020, waarin hij versoepeling van de lockdown heeft aangekondigd.
PRESIDENT BOUTERSE: “SURINAME IN TRANSITIE QUA COVID ÉN REGERING”

PRESIDENT BOUTERSE: “SURINAME IN TRANSITIE QUA COVID ÉN REGERING”

Suriname gaat de komende periode naar een transitie in het land, niet alleen qua COVID-maatregelen maar ook qua regering. Het voorgaande zegt president Desiré Bouterse op zaterdag 20 mei 2020 in zijn televisietoespraak terzake COVID-19 in Suriname. Het staatshoofd, dat een versoepeling van de full lockdown heeft aangekondigd per zondag 21 juni 2020, zegt dat het overleg over de transitie van regering plaatsvindt. “Laten wij ons in deze periode scharen achter één verbindend doel: onze liefde voor Suriname,” luidt zijn oproep.