President Bolsonaro gelooft in wederzijds voordeel

President Bolsonaro gelooft in wederzijds voordeel

President Jair Bolsonaro van de Federatieve Republiek Brazilië gelooft dat het zuiderbuurland en Suriname elkaar veel te bieden hebben. Het Braziliaanse staatshoofd heeft op donderdag 20 januari 2022 aan het einde van de bilaterale gesprekken met president Chandrikapersad Santokhi de hoop uitgesproken dat de twee naties wederzijds een groot voordeel halen uit hun samenwerking. Het resultaat van het bilateraal overleg is vastgelegd in een gezamenlijke verklaring.
Suriname en Brazilië bespreken verbreding samenwerkingsgebieden

Suriname en Brazilië bespreken verbreding samenwerkingsgebieden

Suriname en Brazilië hebben op donderdag 20 januari 2022 het verbreden van de gebieden waarop de twee landen met elkaar samenwerken, besproken. Dit is de rode draad geweest tijdens de bilaterale gesprekken die in de Banquet Hall van hotel Torarica tussen president Chandrikapersad Santokhi en zijn Braziliaanse ambtgenoot Jair Bolsonaro gevoerd werden.
Suriname, Brazilië en Guyana komen consultatiemechanisme overeen

Suriname, Brazilië en Guyana komen consultatiemechanisme overeen

Suriname, Brazilië en Guyana hebben afspraken gemaakt voor een consultatiemechanisme. Dit gebeurde op donderdag 20 januari 2022 tijdens het trilateraal gesprek tussen de staatshoofden van de drie landen. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) geeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) aan dat er een aantal zaken besproken zijn die strategische waarde hebben.
Presidenten maken zich op voor werklunch

Presidenten maken zich op voor werklunch

De ontmoeting tussen president Chandrikapersad Santokhi en zijn Braziliaanse en Guyanese ambtgenoten, wordt zo meteen voortgezet met een werklunch in de Ballroom van Royal Torarica.
Presidenten Bolsonaro en Ali op presidentieel paleis

Presidenten Bolsonaro en Ali op presidentieel paleis

De staatshoofden Jair Bolsonaro van de Federatieve Republiek Brazilië en Mohamed Irfaan Ali van de Coöperatieve Republiek Guyana zijn hedenmiddag op het presidentieel paleis aangekomen. Zij werden ontvangen door president Chandrikapersad Santokhi.
President Bolsonaro zet voet op Surinaamse bodem

President Bolsonaro zet voet op Surinaamse bodem

Jair Bolsonaro, president van het grootste land op het Zuid-Amerikaanse continent, is zo aanstonds in Suriname gearriveerd. Op de Johan Adolf Pengel International Airport in het district Para, is het Braziliaanse staatshoofd met militaire eer en alle protocollaire egards ontvangen door vicepresident Ronnie Brunswijk, minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Defensieminister Krishnakoemarie Mathoera en andere regeringsfunctionarissen.
President Irfaan Ali in Suriname gearriveerd

President Irfaan Ali in Suriname gearriveerd

De Guyanese president Mohamed Irfaan Ali is op donderdag 20 januari omstreeks 11.00 uur in Suriname gearriveerd. Het staatshoofd van Surinames westerbuurland Guyana zal voor enkele uren in Paramaribo vertoeven, waar hij samen met president Jair Bolsonaro van Brazilië en president Chandrikapersad Santokhi een onderhoud zal hebben.
“Trilateraal gesprek presidenten Santokhi, Bolsonaro en Ali is een unicum”

“Trilateraal gesprek presidenten Santokhi, Bolsonaro en Ali is een unicum”

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, geeft in een vraaggesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) aan dat het een unicum is dat president Chandrikapersad Santokhi een deliberatie zal hebben met zijn ambtsgenoten Jaïr Messias Bolsonaro van de Federatieve Republiek Brazilië en Mohamed Irfaan Ali van de Coöperatieve Republiek Guyana.
President Bolsonaro komt naar Suriname om hernieuwde relatie te consolideren

President Bolsonaro komt naar Suriname om hernieuwde relatie te consolideren

President Jaïr Messias Bolsonaro van de Federatieve Republiek Brazilië arriveert op 20 januari 2022 in Suriname voor een officieel bezoek. Op de Johan Adolf Pengel International Airport wordt het Braziliaanse staatshoofd met militaire eer ontvangen en opgewacht door vicepresident Ronnie Brunswijk, minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Defensieminister Krishnakoemarie Mathoera en andere regeringsfunctionarissen.
Kwaadwilligen doen zich voor als medewerkers Instituut First Lady

Kwaadwilligen doen zich voor als medewerkers Instituut First Lady

Vanuit het bedrijfsleven heeft het bericht het Instituut van de First Lady bereikt dat derden zich voordoen als te zijn medewerkers van het instituut en uit hoofde daarvan bedrijven benaderen om donaties aan te vragen namens First Lady Mellisa Santokhi-Seenacherry. Het Instituut van de First Lady benadrukt dat medewerkers van het instituut geen donaties kunnen aanvragen namens de First Lady.
President Santokhi beëdigt drie ambassadeurs

President Santokhi beëdigt drie ambassadeurs

Drie Surinamers zijn door president Chandrikapersad Santokhi beëdigd tot Buitengewoon en gevolmachtigd Ambassadeur van de Republiek Suriname. De diplomaten zullen Suriname vertegenwoordigen in Brazilië, Guyana en België. De beëdiging vond plaats op het presidentieel paleis op dinsdag 18 januari 2022. Angeladebie Ramkisoen zal fungeren in de Federatieve Republiek Brazilië, Liselle Blankendal in de Coöperatieve Republiek Guyana en Gilbert van Lierop in het koninkrijk België.
Bolsonaro komt naar Suriname voor hechtere samenwerking

Bolsonaro komt naar Suriname voor hechtere samenwerking

President Jaïr Messias Bolsonaro van de Federatieve Republiek Brazilië arriveert op 20 januari 2022 in Suriname voor een officieel bezoek. Op de Johan Adolf Pengel International Airport wordt het Braziliaanse staatshoofd met militaire eer ontvangen en opgewacht door vicepresident Ronnie Brunswijk, minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Defensieminister Krishnakoemarie Mathoera en andere regeringsfunctionarissen. De Braziliaanse regeringsleider, die voor een tweedaags bezoek in Suriname zal vertoeven, heeft kenbaar gemaakt dat hij naar Suriname komt om de hernieuwde banden te consolideren.
Voorbereiding officieel bezoek president Brazilië in volle gang

Voorbereiding officieel bezoek president Brazilië in volle gang

In het kader van het officieel bezoek van de president van de Federatieve Republiek Brazilië, Z.E. Jair Bolsonaro, is er op zondag 16 januari 2022 een voorbereidend overleg gevoerd met de stakeholders en de werkgroepen van Suriname en Brazilië in de grote vergaderzaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). De meeting werd voorgezeten door de directeur van BIBIS, Miriam Mac Intosh en ambasadeur Lopes Mendes de Azeredo van de Federatieve Republiek Brazilië in Suriname.
12 prioriteits beleidsdomeinen voor stabilisatie, herstel en verbetering Surinaamse economie

12 prioriteits beleidsdomeinen voor stabilisatie, herstel en verbetering Surinaamse economie

Een dankwoord aan de in Suriname geaccrediteerde ambassadeurs en vertegenwoordigers van internationale organisaties voor de ondersteuning op verschillende gebieden waaronder de strijd tegen COVID-19- pandemie en het economische hervormingsprogramma. Zo heeft president Chandrikapersad Santokhi zijn gasten toegesproken op zaterdag 15 januari 2022 tijdens een nieuwjaars bijeenkomst in Maharaja Palace.
Commissie 46 jaar Srefidensi overhandigt verslag aan staatshoofd

Commissie 46 jaar Srefidensi overhandigt verslag aan staatshoofd

De voorzitter van de werkgroep 46 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, Stanley Dijksteel, heeft het evaluatieverslag, inzake de herdenking van 46 jaar Srefidensi, aan president Chandrikapersad Santokhi overhandigd. Naast het evaluatieverslag is er ook een naslagwerk met alle stukken en overzichten van financiële onkosten overhandigd aan de president. Het staatshoofd kreeg ook een cd van de Communicatie Dienst Suriname (CDS) met de programma’s en opnames rond 46 jaar Srefidensi.