Regering juicht voorstellen van vakbeweging toe

Regering juicht voorstellen van vakbeweging toe

Verschillende vakbonden hebben tegenover de regering kenbaar gemaakt ook modaliteiten te hebben om de huidige financieel economische crisis te lijf te gaan. Dit wordt toegejuicht door de regering. President Chandrikapersad Santokhi zegt nog net voor zijn vertrek naar Guyana op zaterdag 8 augustus tegenover de Communicatie Dienst Suriname (CDS) dat het is wat de regering nodig heeft.
President Santokhi benadrukt verbondenheid Suriname-Guyana

President Santokhi benadrukt verbondenheid Suriname-Guyana

President Chandrikapersad Santokhi is in de ochtend van zaterdag 8 augustus 2020 per vliegtuig naar Guyana vertrokken om op uitnodiging de inauguratie van het nieuwe Guyanese staatshoofd Mohamed Irfaan Ali bij te wonen. Het Surinaamse staatshoofd wees bij vertrek vanuit het vliegveld Zorg en Hoop op de grote en sterke verbondenheid tussen de twee buurlanden.
Regering voert overleg met vakbonden (1)

Regering voert overleg met vakbonden (1)

De President van de Republiek Suriname, tezamen met de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Financiën en Planning ad interim, de Minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, de Minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie en de Minister van Transport, Communicatie en Toerisme hebben vandaag, vrijdag 7 augustus 2020, vruchtbaar en uitvoering overleg gevoerd met verschillende vakbonden, die grote delen van de beroepsbevolking vertegenwoordigen.
President Santokhi woont inauguratie staatshoofd Guyana bij (1)

President Santokhi woont inauguratie staatshoofd Guyana bij (1)

President Chandrikapersad Santokhi staat aan de vooravond van zijn eerste officiële buitenlandse reis als regeringsleider van Suriname. Het Surinaamse staatshoofd heeft een uitnodiging ontvangen voor de inauguratie van dr.Mohamed Irfaan Ali tot president van de Coöperatieve Republiek Guyana op zaterdag 8 augustus 2020.
President Santokhi woont inauguratie staatshoofd Guyana bij

President Santokhi woont inauguratie staatshoofd Guyana bij

President Chandrikapersad Santokhi staat aan de vooravond van zijn eerste officiële buitenlandse reis als regeringsleider van Suriname. Het Surinaamse staatshoofd heeft een uitnodiging ontvangen voor de inauguratie van dr.Mohamed Irfaan Ali tot president van de Coöperatieve Republiek Guyana op zaterdag 8 augustus 2020.
Regering voert overleg met vakbonden

Regering voert overleg met vakbonden

De President van de Republiek Suriname, tezamen met de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Financiën en Planning ad interim, de Minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, de Minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie en de Minister van Transport, Communicatie en Toerisme hebben vandaag, ...
Commissie Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden heeft eerste aanbevelingen gedaan

Commissie Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden heeft eerste aanbevelingen gedaan

De Commissie Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden heeft haar eerste aanbevelingen reeds gedaan aan president Chandrikapersad Santokhi. Deze werkgroep, die eind vorige maand door het staatshoofd werd geïnstalleerd, heeft als taak de president te adviseren over het gezond maken van het overheidsapparaat. De grote hoeveelheid mensen die in dienst zijn genomen in de afgelopen periode zal daarbij onder de loep worden genomen.
President heeft zo snel mogelijk aanbevelingen van Commissie Anti-Corruptiewet

President heeft zo snel mogelijk aanbevelingen van Commissie Anti-Corruptiewet

De Presidentiële Commissie Anti-Corruptiewet moet zo snel mogelijk aan de slag. President Chandrikapersad Santokhi heeft namelijk liever vandaag dan morgen aanbevelingen van de werkgroep, die hij op woensdag 5 augustus 2020 heeft geïnstalleerd voor de duur van zes maanden. De commissie wordt voorgezeten door mr. Carmen Rasam. Volgens het staatshoofd lijken zes maanden kort, maar hij illustreerde dat de vorige week eveneens door hem geïnstalleerde Commissie Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden, die hem moet adviseren over het gezond maken van het overheidsapparaat, reeds de eerste twee aanbevelingen heeft gedaan.
COVID-19 uitgaven vorige regering onder vergrootglas

COVID-19 uitgaven vorige regering onder vergrootglas

Recent zijn er stukken opgedoken, waarin uitgaven van de vorige regering in verband met COVID-19 in Suriname worden weergegeven. Deze zullen ook door de pas geïnstalleerde presidentiele commissie Oneigenlijk Gebruik Publieke Goederen onder het vergrootglas geplaatst worden. De commissie zal de stukken op rechtmatigheid en doelmatigheid toetsen. Hierna zal advies worden uitgebracht aan de president van Suriname, Chandrikapersad Santokhi.
Commissie Oneigenlijk Gebruik Publieke Goederen geïnstalleerd

Commissie Oneigenlijk Gebruik Publieke Goederen geïnstalleerd

President Chandrikapersad Santokhi heeft de Commissie Oneigenlijke Gebruik Publieke Goederen geïnstalleerd. Deze commissie heeft ondermeer als taak een inventarisatie te plegen van de aangetroffen situatie bij de machtsoverdracht. Er moet een inventarisatie komen van de aangekochte goederen ten behoeve van de Staat en of semi- overheidsinstellingen en of parastatale ondernemingen alsmede het gebruik en de fysieke aanwezigheid van goederen.
Presidentiële Commissie Anti-corruptiewet gaat aan de slag

Presidentiële Commissie Anti-corruptiewet gaat aan de slag

President Chandrikapersad Santokhi heeft op woensdag 5 augustus de Presidentiële Commissie Anti-corruptiewet geïnstalleerd. Deze werkgroep is ingesteld voor een periode van zes maanden. De commissie bestaat uit vijf leden en wordt voorgezeten door Carmen Rasam namens het Openbaar Ministerie.
Vooruitzichten Suriname positiever met derde significante olievondst

Vooruitzichten Suriname positiever met derde significante olievondst

Met de derde olievondst in het Surinaamse kustgebied worden de vooruitzichten voor Suriname en de oliemaatschappijen Staatsolie, Apache en Total steeds positiever. Suriname heeft binnen ongeveer een half jaar de derde significante olievondst geregistreerd. In dit kader is op 2 augustus 2020 een persconferentie belegd door de verschillende stakeholders. Naar schatting zullen de drie grote offshore olievondsten minimaal vijftig miljard US-dollar opleveren in de komende twintig jaar.
President Santokhi kaart misstanden vorig kabinet aan

President Santokhi kaart misstanden vorig kabinet aan

Tijdens een persconferentie heeft president Chandrikapersad Santokhi een aantal misstanden aangekaart, die hebben plaatsgevonden onder de vorige regering. Volgens de president heeft Suriname de afgelopen tien jaren meer dan U$ 4 miljard is ontvangen. De vraag is wat de vorige regering met dit geld gedaan heeft.
Maatregelen voor gezond maken economie Suriname

Maatregelen voor gezond maken economie Suriname

President Chandrikapersad Santokhi heeft maatregelen aangekondigd die uiteindelijk moeten resulteren in het gezond maken van de totale situatie in Suriname. Dit deelde het staatshoofd mee tijdens een persconferentie op maandag 3 augustus 2020. De regeringsleider vroeg eenieder geduld en begrip op te brengen voor de zaken die de regering wenst door te voeren.
President Santokhi: ‘’Verkeerde beleidskeuzes hebben volk verarmd’’

President Santokhi: ‘’Verkeerde beleidskeuzes hebben volk verarmd’’

President Chandrikapersad Santokhi heeft op een persconferentie van de regering aangegeven, dat de vorige regering door verkeerde beleidskeuzes en mismanagement het volk heeft verarmd. Dit ofschoon ons land genoeg potentiële bronnen bezit om een betere situatie te hebben. Deze woorden bezigde het staatshoofd tijdens deze persconferentie, in het kader van de huidige economische situatie van Suriname.