President Santokhi installeert waarnemend substituut-officieren

President Santokhi installeert waarnemend substituut-officieren

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft meer armslag. President Chandrikapersad Santokhi heeft een tweetal waarnemend substituut-officieren van Justitie geïnstalleerd. Nargies Ganpat, gehuwd Rajaram en Rabiagatoen Nurmohamed-Mohammedamin zijn nu werkarmen van het Openbaar Ministerie.
Staatshoofd beëdigt Iwan Rasoelbaks tot President van het Hof van Justitie

Staatshoofd beëdigt Iwan Rasoelbaks tot President van het Hof van Justitie

De president van de Republiek Suriname, Chandrikapersad Santokhi heeft rechter Iwan Rasoelbaks beëdigd tot President van het Hof van Justitie. Rechter Rasoelbaks heeft vanaf 2014 waargenomen in deze functie. De plechtigheid heeft plaatsgevonden op 18 december 2020 op het presidentieel paleis.
Aanpassing COVID-19 maatregelen

Aanpassing COVID-19 maatregelen

De regering Santokhi-Brunswijk heeft heden het besluit genomen om de COVID-19 maatregelen aan te passen. Deze aanpassing komt na overleg met diverse stakeholders. Bij de invoering was aangegeven dat waar en indien nodig er aanpassingen zouden komen.
Kabinet President heeft vruchtbare ontmoeting met VVEPS

Kabinet President heeft vruchtbare ontmoeting met VVEPS

Het Kabinet van de President van de Republiek Suriname heeft een vruchtbare ontmoeting gehad met een afvaardiging van de Vereniging van Volle Evangelie- Pinkstergemeenten en Bedieningen en Samenwerkende gemeenten in Suriname (VVEPS). Dit gesprek vond op woensdag 16 december 2020 plaats. Het gesprek vond plaats in het kader van de aangepaste COVID-19 maatregelen.
President heeft ontmoeting met voormalige Tucajana Amazones

President heeft ontmoeting met voormalige Tucajana Amazones

President Chandrikapersad Santokhi heeft een ontmoeting gehad met leden van de voormalige guerillagroep Tucajana Amazones. De ontmoeting heeft plaatsgevonden op donderdag 17 december op het kabinet van de president. Woordvoerder Mario Wijngaarde geeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) aan dat in 1992 de Tucajana Amazones ervoor heeft gezorgd dat er een akkoord is getekend voor Nationale Verzoening en Ontwikkeling.
Woordvoerder Ravaksur: “Openhartige meeting met regering gehad”

Woordvoerder Ravaksur: “Openhartige meeting met regering gehad”

Armand Zunder, woordvoerder van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) zegt een openhartige meeting met de regering te hebben gehad. De voorzitter van de Progressieve Werknemers Organisatie zegt dat de zorgpunten van de arbeidende klasse onder de aandacht van de regering zijn gebracht. “Er is afgesproken elke maand een keer met het presidium van Ravaksur te praten.”
COVID-19 maatregelen verder aangescherpt

COVID-19 maatregelen verder aangescherpt

De regering heeft zich op 14 december 2020 omstandig laten informeren omtrent de feitelijke situatie en het eventueel verloop van de gevolgen van COVID19 in Suriname op dit moment. Op basis van de gepresenteerde informatie zijn wij tot de conclusie gekomen dat rigoureus ingrijpen, onder deze condities, de beste manier is om de gezondheid van de Surinaamse samenleving zo goed als mogelijk te waarborgen.
Kunstgrasveld J.C.C. in gebruik genomen door president Santokhi

Kunstgrasveld J.C.C. in gebruik genomen door president Santokhi

President Chandrikapersad Santokhi heeft op het terrein van het Jeugd Correctie Centrum (J.C.C.) een kunstgrasveld geopend. De onthulling is op dinsdag 15 december gedaan door het staatshoofd en aanwezig waren ook de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, en minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken.
Herinrichting uitvoering Bigi Sma Dey

Herinrichting uitvoering Bigi Sma Dey

Er komt een herinrichting in de uitvoering van de Bigi Sma Dey. Onze senioren burgers zijn tijdens de huidige zware COVID-19-pandemie veel verstoken van gezelschap en vertier. Echter, ook deze kwetsbare groep moet met plezier en op een veilige, menswaardige wijze invulling kunnen geven aan haar dagelijks leven.
COVID-19 maatregelen verder aangescherpt (1)

COVID-19 maatregelen verder aangescherpt (1)

De regering heeft zich op 14 december 2020 omstandig laten informeren omtrent de feitelijke situatie en het eventueel verloop van de gevolgen van COVID19 in Suriname op dit moment. Op basis van de gepresenteerde informatie zijn wij tot de conclusie gekomen dat rigoureus ingrijpen, onder deze condities, de beste manier is om de gezondheid van de Surinaamse samenleving zo goed als mogelijk te waarborgen.
Naast verscherpte ook reguliere maatregelen van kracht

Naast verscherpte ook reguliere maatregelen van kracht

Naast de aangekondigde verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 gelden de reguliere richtlijnen die eerder waren vervaardigd. De regering heeft gemeend om de maatregelen per 15 december 2020 te verscherpen. Zo is het Uitgangsverbod gesteld van 21.00 uur – 05.00 uur. Ook het samenscholingsverbod geldt voor groepen van groter dan 20 personen.
COVID-19 maatregelen verscherpt

COVID-19 maatregelen verscherpt

De regering heeft gemeend de geldende COVID-19-maatregelen te verscherpen. Ofschoon er sprake was van een daling van het aantal besmette personen de afgelopen weken. ‘’Jammer genoeg zien wij de afgelopen dagen een zorgwekkende stijging in het aantal besmettingen. We zijn gegaan van nul besmettingen per dag naar dagen waarop we zes en tien besmettingen gezien hebben, het afgelopen weekend. Dit is het moment om erger te voorkomen’’, aldus minister Amar Ramadhin in een televisiestatement.
President installeert project managementteam Nickerie

President installeert project managementteam Nickerie

President Chandrikapersad Santokhi heeft in Nickerie een Project Managementteam geïnstalleerd. Het staatshoofd zegt dat het westelijk gelegen district een aanvang moet maken met de voorbereidingen van haar eigen projecten. Hij noemt het managementteam een van toegewijde personen die ervoor moeten zorgen dat grote projecten die in Nickerie uitgevoerd moeten worden voor 23 december aan het staatshoofd overhandigd worden zodat hij deze kan meenemen in de regeringsraad, die op die datum de projecten zal goedkeuren.
Regering maakt zich op voor stabilisatiefase

Regering maakt zich op voor stabilisatiefase

President Chandrikapersad Santokhi heeft bij zijn aantreden in juli dit jaar zijn regeringsperiode en herstel van de Surinaamse economie verdeeld in drie fasen, te weten: de ‘urgentiefase’ van negen maanden, een ‘stabilisatiefase’ van twee jaar gevolgd door de ‘groeifase’. Volgens het staatshoofd is er reeds zicht waar de regering naar toe gaat. Zij zit thans in de vijfde maand van de urgentiefase en maakt zich al op voor de stabilisatiefase, welke eind maart ingaat. In de urgentiefase genieten de financiële crisis, COVID-19 en het armoedevraagstuk prioriteit.
Aanpak armoede vereist breder programma

Aanpak armoede vereist breder programma

De aanpak van het armoedevraagstuk vereist een breder programma. President Chandrikapersad Santokhi erkent dat er meer in de armoedeaanpak geïnvesteerd moet worden. Het staatshoofd zei tijdens een persconferentie op zaterdag 12 december 2020 in Nickerie zelf geen voorstander te zijn van een pakkettensysteem, maar dat het nu niet anders kan. Hij merkt echter op dat het systeem om armoede aan te pakken beter moet.