Constructieve bijeenkomst Parlementaire COVID 19 Commissie met NCMT

Constructieve bijeenkomst Parlementaire COVID 19 Commissie met NCMT

De parlementaire COVID-19 commissie heeft een infosessie bijgewoond van het Nationaal COVID 19 Managementteam (NCMT) onder leiding van overste Danielle Veira. Dit vond op vrijdag 10 juli 2020 plaats in de Congreshal. De rode draad van dit gesprek was om te vernemen welke activiteiten reeds uitgevoerd zijn op het gebied van de bestrijding van het COVID 19 virus in ons land.
Transitie COVID-19 Managementteam gestart

Transitie COVID-19 Managementteam gestart

Het Nationaal COVID-19 Managementteam is gesprekken gestart met het transitie COVID-19 team en de parlementaire COVID-19 commissie. De overdracht gebeurt op donderdag 16 juli 2020. De communicatie tussen de teams moet ervoor zorgen dat er geen hiaten ontstaan in de aanpak van het coronavirus om te komen tot het ‘nieuwe normaal’.
President Bouterse vraagt studenten land te ontwikkelen volgens ideaal Anton de Kom

President Bouterse vraagt studenten land te ontwikkelen volgens ideaal Anton de Kom

“Misschien zal het niet geheel onmogelijk zijn om negers en hindostanen, javanen en indianen te doen verstaan hoe slechts de solidariteit alle zonen van Mama Sranan kan verenigen in de strijd voor een menswaardig leven.” Het voorgaande, gehaald uit het boek “Wij Slaven van Suriname”, is wat president Desiré Bouterse voorhield aan de studerende inwoners van de Student Housing Campus Village.
President Bouterse participeert aan Conferentie van CARICOM Staatshoofden

President Bouterse participeert aan Conferentie van CARICOM Staatshoofden

President Desiré Delano Bouterse heeft deelgenomen aan de 20ste Speciale Vergadering van de Conferentie van CARICOM Staatshoofden, welke plaatsvond via videoconferentie. Deze conferentie vond plaats op vrijdag 3 juli 2020.
PRESIDENT BOUTERSE WENST GEKOZEN PARLEMENTARIËRS VRUCHTBARE SAMENWERKING 30-06-2020

PRESIDENT BOUTERSE WENST GEKOZEN PARLEMENTARIËRS VRUCHTBARE SAMENWERKING 30-06-2020

President Desiré Bouterse wenst de volksvertegenwoordigers voor het regeertermijn 2020-2025 een vruchtbare samenwerking toe. In totaal 50 parlementariërs, zowel nieuw als herkozen, zijn op maandag 29 juni 2020 beëdigd en toegelaten tot het hoogste college van staat.
AANTAL SURINAMERS GEDECOREERD VOOR INZET BINNEN SAMENLEVING

AANTAL SURINAMERS GEDECOREERD VOOR INZET BINNEN SAMENLEVING

Op het presidentieel paleis zijn op dinsdag 30 juni een aantal personen gedecoreerd voor hun onbaatzuchtige inzet voor land en volk. Het gaat om personen die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt binnen verschillende gebieden en sectoren. President Desiré Bouterse sprak van bijdragen binnen het bestuurlijke en het sociaal-maatschappelijke alsook het welzijnswerk in de buurten en de vorming van jongeren.
PRESIDENT BOUTERSE BEËDIGT MINISTER MOESTADJA TOT FUNGEREND DNA VOORZITTER

PRESIDENT BOUTERSE BEËDIGT MINISTER MOESTADJA TOT FUNGEREND DNA VOORZITTER

Soewarto Moestadja, minister van Arbeid tevens gekozen assembleelid zal de eerste vergadering van het nieuwe parlement leiden. Minister Moestadja is op maandag 29 juni 2020 door president Desiré Bouterse beëdigd tot fungerend voorzitter van De Nationale Assemblee. De fungerend voorzitter heeft als taak om de nieuw gekozen assembleeleden te beëdigen en toe te laten en de verkiezing van voorzitter en vice voorzitter van het parlement te leiden.
Toename besmettingen en aantal doden is wrange realiteit

Toename besmettingen en aantal doden is wrange realiteit

Hoewel de full lockdown volgens president Desiré Bouterse medisch gezien zijn doel heeft bereikt, is er echter een wrange realiteit: De quarantaine en isolatie capaciteit bereiken hun piek en de zorgexperts geven aan dat de besmettingscijfers zullen blijven stijgen. “Hieruit moeten wij helaas concluderen dat ook het aantal doden zal toenemen,” zegt het staatshoofd in zijn televisietoespraak op zaterdag 20 juni 2020, waarin hij versoepeling van de lockdown heeft aangekondigd.
PRESIDENT BOUTERSE: “SURINAME IN TRANSITIE QUA COVID ÉN REGERING”

PRESIDENT BOUTERSE: “SURINAME IN TRANSITIE QUA COVID ÉN REGERING”

Suriname gaat de komende periode naar een transitie in het land, niet alleen qua COVID-maatregelen maar ook qua regering. Het voorgaande zegt president Desiré Bouterse op zaterdag 20 mei 2020 in zijn televisietoespraak terzake COVID-19 in Suriname. Het staatshoofd, dat een versoepeling van de full lockdown heeft aangekondigd per zondag 21 juni 2020, zegt dat het overleg over de transitie van regering plaatsvindt. “Laten wij ons in deze periode scharen achter één verbindend doel: onze liefde voor Suriname,” luidt zijn oproep.
PRESIDENT BOUTERSE KONDIGT VERSOEPELING EN ZESTAL MAATREGELEN AAN

PRESIDENT BOUTERSE KONDIGT VERSOEPELING EN ZESTAL MAATREGELEN AAN

De full lockdown wordt per zondag 21 juni 2020 versoepeld. Zo kondigt president Desiré Delano Bouterse aan in zijn televisietoespraak in het kader van COVID-19 in Suriname. Tegelijkertijd zullen er vanuit overheidszijde enkele maatregelen in place worden gehouden om de besmettingen met het COVID-19 coronavirus in Suriname niet ineens te laten pieken.
REGERING GAAT IN OP ACHTERSTALLIGE BETALING AAN REGERINGSFUNCTIONARISSEN

REGERING GAAT IN OP ACHTERSTALLIGE BETALING AAN REGERINGSFUNCTIONARISSEN

De Regering van de Republiek Suriname wenst de samenleving naar aanleiding van ongeverifieerde berichtgeving het volgende mede te delen. De geldelijke voorzieningen voor de president, de vice president, de ministers en onderministers zijn overeenkomstig de betrekkelijke bepalingen van de Grondwet bij wet geregeld.
President bouterse beëdigt leden rekenkamer en CHS

President bouterse beëdigt leden rekenkamer en CHS

President Desiré Bouterse heeft vier personen beëdigd tot leden van de Rekenkamer en het Centraal Hoofd Stembureau (CHS). Het gaat in deze om een lid en twee plaatsvervangende leden voor de Rekenkamer, en een lid voor het CHS. “Met de benoeming en beëdiging van deze leden wordt verder invulling gegeven aan de vereiste samenstelling van de Rekenkamer en het CHS”, aldus het staatshoofd tijdens zijn toespraak.
Dispensatie binnenkort via qr-scansysteem

Dispensatie binnenkort via qr-scansysteem

Het COVID-19 Managementteam stapt binnenkort over op een digitale dispensatieprocedure. Het streven is maandag 22 juni 2020 het QR-dispensatie scansysteem in te zetten. “Met dit digitaal systeem zal het verstrekken van dispensatie en het controleren van de politie op de geldigheid van de dispensatie efficiënter verlopen”, zegt majoor Gwendoline Babel, onderdirecteur van het Directoraat Nationale Veiligheid en lid van het COVID-19 Managementteam tijdens de reguliere COVID-19 persconferentie van 17 juni 2020.
Uitbreiding telefoonnetwerk NCMT moet onbereikbaarheid verhelpen

Uitbreiding telefoonnetwerk NCMT moet onbereikbaarheid verhelpen

Majoor Gwendoline Babel, onderdirecteur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), geeft in de persmeeting van 12 juni te kennen dat momenteel de mogelijkheid wordt bekeken om het telefoonnetwerk uit te breiden. Het team wilt meer mobiele nummers beschikbaar stellen én ook Telesur mobiele nummers. Dit is volgens de OD nodig om de onbereikbaarheid van het team tot het verleden te doen behoren.
President bouterse condoleert familie en samenleving

President bouterse condoleert familie en samenleving

In Suriname is op maandag 8 juni 2020 de tweede dode als gevolg van het COVID-19 coronavirus genoteerd. President Desiré Delano Bouterse condoleert zowel de familie van de overledene als de totale Surinaamse gemeenschap. Het staatshoofd benadrukt dat een ieder zeer aangeslagen is. Hij roept de totale samenleving op om de instructies gegeven door het Nationaal COVID-19 Managementteam op te volgen.