First Lady steekt dia aan in Saramacca

First Lady steekt dia aan in Saramacca

Te Groningen in het district Saramacca is de aanzet gegeven tot de viering van het Divali-feest. Bij het districtscommissariaat had First Lady Mellisa Santokhi-Seenacherry de eer om de dia aan te steken. Dit gebeurde op woensdag 11 november, in aanwezigheid van districtscommissaris Sherin Bansi-Durga van Saramacca, leerlingen van OS Jarikaba en senioren burgers.
COVID-19 maatregelen blijven gehandhaafd

COVID-19 maatregelen blijven gehandhaafd

Hoewel het aantal COVID-besmettingen de afgelopen twee weken een dalende trend vertoont, blijven de maatregelen gehandhaafd en moeten wij als samenleving alert blijven. Deze informatie gaf minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid tijdens een televisietoespraak.
President over bonus: “Het gaat om een redelijk bedrag”

President over bonus: “Het gaat om een redelijk bedrag”

De door de regering aangekondigde bonus in het kader van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid is volgens president Chandrikapersad Santokhi een redelijk bedrag. Het staatshoofd laat tijdens het bezoek van de regeringsdelegatie op vrijdag 6 november 2020 te Dritabiki door de Communicatie Dienst Suriname (CDS) optekenen dat het bedrag binnenkort bekend zal zijn.
Kabinet President condoleert samenleving met heengaan Alendy

Kabinet President condoleert samenleving met heengaan Alendy

De samenleving is geschokt door het heengaan van Caprino Alendy (68), erevoorzitter van de partij Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP). Alendy heeft jarenlang zijn krachten gegeven aan De Nationale Assemblee en vervulde ook de functie van vice voorzitter van de volksvertegenwoordiging.
Regering wil goede wisselwerking met traditioneel gezag en gemeenschappen

Regering wil goede wisselwerking met traditioneel gezag en gemeenschappen

De regering is voorstander van een goede wisselwerking tussen haar, het traditioneel gezag en de gemeenschappen in het binnenland. President Chandrikapersad Santokhi zegt tegenover de Communicatie Dienst Suriname (CDS) dat het instituut van traditioneel gezag niet alleen een traditionele vertegenwoordiging is, maar een stukje overheidsgezag dat in zijn gebied vertegenwoordigt.
President ontvangt Sociaal Economische Raad

President ontvangt Sociaal Economische Raad

President Chandrikapersad Santokhi heeft het dagelijks bestuur van de Sociaal Economische Raad (SER) ontvangen en van gedachten gewisseld over een aantal aspecten het instituut regarderende. Dit vond op woensdag 4 november 2020 plaats. SER-voorzitter Sila Kisoensingh zegt in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS), dat er ondermeer van gedachten is gewisseld met het staatshoofd over het eerste advies dat dit orgaan aan de president heeft gegeven.
CASAS RvC informeert president Santokhi omtrent ontwikkelingen burgerluchtvaart

CASAS RvC informeert president Santokhi omtrent ontwikkelingen burgerluchtvaart

De President van de Republiek Suriname, Z.E. Chandrikapersad Santokhi, heeft op 19 oktober jongstleden een vruchtbare bespreking gevoerd met de Raad van Commissarissen (RvC) van de Civil Aviation Safety Authority Suriname (CASAS). De Vicepresident van de Republiek Suriname, Z.E. Ronnie Brunswijk, heeft eveneens deelgenomen aan deze bespreking.
President Santokhi lovend over verricht werk RvM

President Santokhi lovend over verricht werk RvM

“Als wij evalueren is het belangrijk om na te gaan wat wij moeten evalueren. Enerzijds de coalitie, politieke omgeving van de coalitie, politieke strategie, cohesie binnen de coalitie, de eenheid waarmee wij deze coalitie gestart zijn. Vervolgens ga je dat plaatsen in een regeer beleidskader met het regeerteam en alle aspecten van beleid evalueren.
Regering Santokhi-Brunswijk evalueert regeringsbeleid uitgebreid

Regering Santokhi-Brunswijk evalueert regeringsbeleid uitgebreid

De regering onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi evalueert in een speciale vergadering met deskundigen het regeringsbeleid. Met dit evaluatiemoment komt regering Santokhi-Brunswijk een van haar belangrijke beloftes na. De regering acht het hoognodig om na 3 maanden het door haar gevoerde beleid grondig te evalueren. Dit met het oog op het eventueel aanscherpen van het beleid, waar nodig.
Surinaamse bedrijven moeten ready zijn voor investeringen aardoliesector

Surinaamse bedrijven moeten ready zijn voor investeringen aardoliesector

Surinaamse bedrijven moeten ready zijn voor de investeringen die gepleegd zullen worden voor de ontwikkeling van de aardoliesector. President Chandrikapersad Santokhi stelt dat onze lokale bedrijven zullen moeten voldoen aan internationale voorwaarden.
Regering heeft liever SRD-salarissen bij parastatale bedrijven

Regering heeft liever SRD-salarissen bij parastatale bedrijven

De regering heeft dat directieleden bij parastatale bedrijven liever SRD-salarissen dan US-dollar lonen ontvangen. Sommige van deze bedrijven worden juist door de overheid gesubsidieerd met gelden van de samenleving. President Chandrikapersad Santokhi stelt ter discussie of US-dollar salarissen dan nodig zijn.
Traject voor ontwikkelen van beleid parastatale bedrijven

Traject voor ontwikkelen van beleid parastatale bedrijven

De Surinaamse regering heeft een traject ingezet voor het ontwikkelen van beleid voor de parastatale bedrijven in ons land. Deze bedrijven zijn bedrijven waarin de regering een stukje verantwoordelijkheid heeft moeten weer winstgevend worden gemaakt. Woorden van president Chandrikapersad Santokhi tijdens de reguliere persconferentie van de regering van 28 oktober 2020. Het staatshoofd ging in op de slechte staat waarin de SLM verkeert.
Ministers Ramdin en Achaibersing voeren vruchtbare gesprekken in Frankrijk en Nederland

Ministers Ramdin en Achaibersing voeren vruchtbare gesprekken in Frankrijk en Nederland

De ministers Albert Ramdien en Armand Achaibersing van respectievelijk Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking en Financien en Planning hebben tijdens hun recente dienstreis, vruchtbare gesprekken gevoerd in Parijs, Frankrijk en Den Haag, Nederland.
Uitbetaling salarissen komende maanden zonder te lenen

Uitbetaling salarissen komende maanden zonder te lenen

Doordat de regering een prudent financieel beleid heeft gevoerd was al duidelijk dat in september van dit jaar de lonen zijn uitbetaald zonder geld te lenen. Dit is ook het geval geweest voor de maand oktober waar de ambtenaren al over beschikken. Het goede beleid zal worden voortgezet waarbij duidelijk zal zijn dat de salarissen van de komende maanden ook zonder leningen uitbetaald zullen worden.
Regering heeft aandacht voor kwestie Greenheart

Regering heeft aandacht voor kwestie Greenheart

De regering is de kwestie die zich afspeelt bij het houtbedrijf Greenheart, niet vergeten. Er is sprake van een arbeidsconflict tussen de directie en arbeiders. Er is zelfs een vonnis van de rechter die de werknemers in het gelijk hebben gesteld. Echter heeft de directie hieraan nog geen gevolg gegeven. De onzekerheid onder het personeel neemt met de dag toe.