Mediadirecteuren ingenomen met ontmoeting president

Mediadirecteuren ingenomen met ontmoeting president

Mediadirecteuren verenigd in de Vereniging Radio- & Televisiebedrijven Suriname (VRTS) hebben positief gereageerd op de ontmoeting die zij hebben gehad met president Chandrikapersad Santokhi. Op uitnodiging van het staatshoofd is er in de Congreshal een informeel samenzijn geweest. President Santokhi heeft zijn gehoor onder meer de huidige situatie vooral met betrekking tot COVID-19 voorgehouden en de inspanningen van de regering om tot normalisatie over te gaan.
Regering hoort plannen en projecten EBS aan

Regering hoort plannen en projecten EBS aan

De directie en Raad van Commissarissen van de N.V. Energie Bedrijven Suriname hebben op vrijdag 23 oktober 2020 hun opwachting gemaakt bij president Chandrikapersad Santokhi. Samen met vicepresident Ronnie Brunswijk en desbetreffende ministers zijn de plannen en lopende projecten van de parastatale onderneming aangehoord.
Commissie Ontplofbare en/of Gevaarlijke stoffen oriënteert zich landelijk

Commissie Ontplofbare en/of Gevaarlijke stoffen oriënteert zich landelijk

Na de installatie van de Commissie Inventarisatie en Advies Ontplofbare en/of Gevaarlijke stoffen door president Chandrikapersad Santokhi, op 9 september 2020, is deze werkarm onder leiding van voorzitter Melvin Linscheer en ondervoorzitter Dennis Kamperveen kolonel buitendienst, meteen aan de slag gegaan.
Regering wil drinkwater voor elke burger

Regering wil drinkwater voor elke burger

Suriname van goed en gezond drinkwater voorzien. Dat is de instructie die de leiding van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) heeft gekregen van president Chandrikapersad Santokhi. De delegatie was vrijdag op werkbezoek bij het staatshoofd.
President Santokhi: "Integrale aanpak COVID 19 werkt’’

President Santokhi: "Integrale aanpak COVID 19 werkt’’

"Als staatshoofd deel ik u met gepaste enthousiasme mede, dat wij alweer een stap dichter naar normalisatie kunnen nemen. De integrale aanpak van de COVID-19 Pandemie in Suriname werkt. De cijfers staven dat. Wij zien een scherpe daling van het aantal actieve besmettingen. Alle recente uitbraken, met name in Apoera, Kwamalasamutu en Saramacca, zijn thans onder controle".
COVID-19 maatregelen periode 26 oktober – 8 november 2020

COVID-19 maatregelen periode 26 oktober – 8 november 2020

In zijn televisietoespraak heeft president Chandrikapersad Santokhi aangegeven dat ofschoon het aantal personen dat besmet is met het COVID-19 virus aan het afnemen is, de maatregelen vanwege de overheid nog steeds van kracht blijven.
Regering buigt zich over situatie SLM

Regering buigt zich over situatie SLM

Een regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi heeft zich gebogen over de stand van zaken bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM). Dit is gebeurd op 23 oktober 2020 tijdens een ontmoeting tussen de delegatie en de raad van commissarissen bij de SLM. De ontmoeting heeft plaatsgevonden op het kabinet van de president.
Regering Santokhi wil verhoogd tempo bij ontwikkelen beleidsgebieden

Regering Santokhi wil verhoogd tempo bij ontwikkelen beleidsgebieden

Regering Santokhi wil met het oog op het opgang brengen van de economische ontwikkeling, met een verhoogd tempo reeds het komende jaar bepaalde beleidsgebieden ontwikkelen. Naar aanleiding van deze intentie heeft een regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi een presentatie gehad.
Nieuwe Deviezencommissie moet zo snel mogelijk aan de slag

Nieuwe Deviezencommissie moet zo snel mogelijk aan de slag

De nieuwe Deviezencommissie moet zo snel mogelijk aan het werk. Het beleid van de regering is erop gericht om deviezen te genereren en zuinig om te gaan met onze valutavoorraad. Het voorgaande zei vicepresident Ronnie Brunswijk onder meer bij de installatie van de nieuwe Deviezencommissie op donderdag 22 oktober 2020 door president Chandrikapersad Santokhi.
Suriname succesvol bij monitoringsmechanismen mensenrechten

Suriname succesvol bij monitoringsmechanismen mensenrechten

In de mensenrechten verdragen, is eveneens opgenomen de verplichting van verdragspartijen om periodiek te rapporteren. In dat kader zijn er organen ingesteld, de zogenaamde mensenrechtencomités, om verplichtingen van verdragspartijen te monitoren.
President Santokhi: ‘’Taak VN internationale vrede en veiligheid te waarborgen’’

President Santokhi: ‘’Taak VN internationale vrede en veiligheid te waarborgen’’

De VN heeft de taak, de internationale vrede en veiligheid te waarborgen, en ook erop toe te zien dat militaire coups worden veroordeeld en dat de mensenrechten worden gerespecteerd. Vandaar dat de buitenlandse politiek van deze regering gericht is, op het versterken van democratie, op het naleven van mensen en politieke rechten, alsook, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te garanderen en ook te streven naar behoorlijk, rechtvaardig en transparant openbaar bestuur.
Regering kan rentelasten Oppenheimer lening niet betalen

Regering kan rentelasten Oppenheimer lening niet betalen

Vanwege de uitermate penibele financiële situatie zal de Regering Santokhi/Brunswijk op 26 oktober a.s. de geplande rentelasten voor de Oppenheimer 1 lening niet kunnen betalen.
Regering zal de rente aflossing van Oppenheimer 1 lening niet kunnen betalen 9 mins ago Kabinet van de President, Kabinet van de Vicepresi

Regering zal de rente aflossing van Oppenheimer 1 lening niet kunnen betalen 9 mins ago Kabinet van de President, Kabinet van de Vicepresi

De recent gekozen regering van de Republiek Suriname heeft een economie overgenomen welke in extreem slechte financiële omstandigheden verkeert, gekenmerkt door hoge externe en fiscale tekorten. Dit is verder verergerd door de COVID-19 pandemie. Als gevolg hiervan wordt ons land geconfronteerd met ernstige financiële onevenwichtigheden, waarbij het begrotingstekort naar verwachting in 2020 20% van het BBP zal benaderen.
College Beheer Bureau Staatsschuld heeft nieuw bestuur

College Beheer Bureau Staatsschuld heeft nieuw bestuur

President Chandrikapersad Santokhi heeft een nieuw bestuur benoemd voor het College van Beheer bij het Bureau voor de Staatsschuld. In het nieuwe bestuur neemt de directeur van Financiën, Jan Tawjoeram, in de hoedanigheid van voorzitter zitting. Verder nemen Inderjiet Rambharse en Krishnawatie Moti in de hoedanigheid van lid zitting. Het bestuur is op woensdag 20 oktober 2020 benoemd voor een periode van drie jaar.
President Santokhi: “Durga Maa is vlak bij jou”

President Santokhi: “Durga Maa is vlak bij jou”

“Navratri wordt gekenmerkt door de oerkracht die verborgen zit in de vrouw. Soms zoeken we de Durga Maa (vrouwelijke god) heel ver. Soms zien we de Durga Maa niet, terwijl die heel dichtbij je zit en wij die soms vergeten.” Zo sprak president Chandrikapersad Santokhi op dinsdag 20 oktober 2020 in de Shri Vishnu Mandir waar hij samen met vicepresident Ronnie Brunswijk de Navrati-viering bijwoonde.