Robert Mohamed, onderdirecteur Planning belichtte de organisatie strucuur van het ministerie en liet het staatshoofd kennismaken met de verschillene strategische partners. De onderdirecteur financiële zaken, Georgio Singorawi, presenteerde het financieel plaatje van het ministerie. De aspirant directeur van het ministerie van Volksgezondheid, Gaitree Baldewsingh,  gaf een presentatie over de zorg in het binnenland. Zij pleitte voor één landelijke  1e lijnsgezondheidszorg, waar elke Surinamer waar ook gepositioneerd, instaat is te genieten van één en dezelfde kwalitatieve gezondheidszorg.

Ook minister Ramadhin presenteerde de korte termijn acties van het ministerie.  Hij gaf aan dat de gezondheidssector onder druk staat door Covid 19 en dat de kwaliteit van de reguliere zorg daardoor afneemt. In het regeerakkoord is er een urgentie fase opgenomen. Hoog op de agenda van deze urgentie fase staat de zorg voor de covid 19 patiënten. Ook moet de wet nationale basiszorgverzekering volgens de minister, onder de loup genomen worden. Volgens de minister wil het ministerie zich meer gaan richten op preventieve zorg, omdat de curatieve zorg kostenverhogend werkt.

Ten aanzien van de covid 19 situatie in ons land zegt de president dat de samenleving op de hoogte gebracht moet worden van de wrange realtiteit waarbij de beschikbare medisch en zorg personeel minder wordt. Indien de cijfers blijven stijgen zal een totale lockdown niet uitgesloten worden.

De uitdaging ligt namelijk hierin dat de regering de covid 19 situatie beheersbaar wil houden en tegelijkertijd tot het nieuwe normaal wil overgaan. Echter geeft de president aan, dat normalisatie niet ertoe mag leiden dat het aantal Covid positieve gevallen toeneemt. President Santhoki stak de bewindsman en zijn staf een riem onder het hart te willen steken deze uitdaging aan te gaan. Tijdens het bezoek aan het ministerie werd het staatshoofd vergezeld door first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry