Op woensdag 5 augustus 2020 zei het staatshoofd bij de installatie van de Commissie Anti-Corruptiewet dat de Toetsingscommissie reeds in het afgelopen weekend bij elkaar is gekomen en maandag de eerste twee aanbevelingen aan hem heeft gedaan. Die zijn dinsdag direct in uitvoering gebracht. Het gaat erom dat alle missives en andere zaken vóór 16 juli die nog niet verwerkt zijn, even worden aangehouden. Het staatshoofd bracht ter herinnering onder meer de last minute benoemingen. Hij merkte op dat er heel wat commissies, werkgroepen en task forces zijn waarbij mensen heel hoge bedragen worden toegekend. Intussen heeft de president reeds het besluit genomen dat al deze commissies worden ontbonden, waarna zal worden nagegaan wat daadwerkelijk nodig is.

De commissie zal zich ook buigen over het aspect van dubbele salarissen. In de urgentiefase moeten de zaken aangepakt worden en in de optimalisatiefase moet overgegaan worden tot het efficiënt inrichten en reorganiseren van de overheid. Dit is nodig om over te kunnen gaan naar een herverdeling van de beroepsbevolking, zodat een verminderd dan wel verkleind ambtenarenapparaat wordt gerealiseerd en ondernemerschap als bron van inkomsten wordt gestimuleerd